En menneskeskapt nasjonalpark i Kina, som kalles Yellow Sea National Forest Park. (Bilde: AFP PHOTO / - / China OUT/NTB Scanpix)
En menneskeskapt nasjonalpark i Kina, som kalles Yellow Sea National Forest Park. (Bilde: AFP PHOTO / - / China OUT/NTB Scanpix)

Det blir flere trær i verden, men regnskogene krymper

Satellittmålinger viser at noen deler av verden gror igjen, mens andre områder har mistet mer enn en tredjedel av regnskogen siden 1982.

Publisert

Store deler av landjorda viser nå tegn på å ha blitt påvirket av mennesker, enten direkte eller indirekte, ifølge en ny studie i tidsskriftet Nature.

En stor forskergruppe, ledet av Xiao-Peng Song ved Universitetet i Maryland, har satt sammen målinger fra mange forskjellige satellitter. Det gir forskerne informasjon om hvordan jordas overflate har endret seg i perioden mellom 1982 og 2016.

Alle disse målingene er såpass nøyaktige at de kan se forskjell på skog, vegetasjon (under fem meter i høyde) og bar mark. Informasjonen kommer blant annet fra de forskjellige Landsat-satellittene til NASA og USGS og Terra-satellitten.

Og landjorda har endret seg ganske mye, hvis vi skal tro de nye forskningsresultatene.

Mistet Norges areal i regnskog - i ett land

Mengden skog i hele verden har økt mye siden 1982. Forskerne anslår en økning på over 7 prosent siden 1982. Det er snakk om enorme områder, nærmere sagt 2,24 millioner kvadratkilometer.

Dette betyr nesten seks ganger Norges areal i bare skog. Men denne skogen fordeler seg ikke jevnt over hele verden - noen steder forsvinner den i høyt tempo.

I tropiske land med regnskog er det kraftig tilbakegang noen steder. Paraguay har for eksempel mistet hele 34 prosent av sitt skogdekke siden 1982, mens Brasil har mistet 8 prosent. Skogen i Brasil er så diger at de 8 prosentene tilsvarer hele Norges areal, rundt 385 000 kvadratkilometer.

Forskerne viser til annen forskning som gir et enkelt svar på hvorfor skogen i disse landene forsvinner: Mer land brukes til jordbruk, og skogen blir presset ut.

Dette bildet viser en åker i nærheten av byen Santarem opp mot regnskogen i Brasil. Bildet er fra 2004, og viser trenden i årene siden 1982. (Bilde: AP Photo/Victor R. Caivano/NTB Scanpix)
Dette bildet viser en åker i nærheten av byen Santarem opp mot regnskogen i Brasil. Bildet er fra 2004, og viser trenden i årene siden 1982. (Bilde: AP Photo/Victor R. Caivano/NTB Scanpix)

Men likevel er mengden skog på vei opp, fordi skogveksten har vært så stor i andre deler av verden. Varmere klima på nordligere breddegrader er med på å forklare hvorfor skog i blant annet Russland, Norge, Sverige, Finland og nordlige Amerika vokser og trives.

Det at verden har blitt grønnere blir også forklart med den økende mengden CO2 i atmosfæren, og er noe som forskere har påpekt i flere år.

Europa økte mest i skog

Europa er det kontinentet med størst økning i skog, hele 35 prosent. En av hovedårsakene er gammel landbruksjord som blir forlatt og overtatt av skoger.

Kina har også hatt en stor økning, sannsynligvis på grunn av store skogsdyrkingsprosjekter, ifølge forskerne.

Men også landbruksområder i verden har totalt økt mye. Land som Kina, India og Brasil har økt jordbruksområder med mange hundre tusen kvadratkilometer i denne perioden.

Forskerne mener det er klare tegn på at jordens økosystem er tydelig preget av menneskelig aktivitet.

Referanser:

Song mfl: Global land change from 1982 to 2016. Nature, 2018. DOI: 10.1038/s41586-018-0411-9. Sammendrag.