En notis fra Sintef - les mer.

Fra Sintef/NTNU prosjektet I hear you i Tanzania. Her bruker forskerne spillteknologi og tilpassede hodetelefoner for å screene for hørselsproblemer.
Fra Sintef/NTNU prosjektet I hear you i Tanzania. Her bruker forskerne spillteknologi og tilpassede hodetelefoner for å screene for hørselsproblemer.

Sintef skal lede global WHO-studie

Hvilke tekniske hjelpemidler bruker funksjonshemmede og eldre rundt om i verden – og hvilke udekkede behov har denne gruppen? Det skal Sintef finne ut på oppdrag fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Å sikre tekniske hjelpemidler til alle som trenger det er et viktig element i å oppnå flere av FNs bærekraftsmål, for eksempel Helse for alle, sier helseforsker Arne Henning Eide i Sintef.

Tilgang til tekniske hjelpemidler (assistive technology) er essensielt for mange eldre, funksjonshemmede og mennesker som lever med kroniske lidelser.

Hjelpemidlene er nødvendige for å opprettholde og forbedre funksjonsnivået, for helse og velvære, og for å delta i utdanning og arbeid. Det er bred enighet om at tekniske hjelpemidler bidrar til inkludering og dermed også har en positiv innvirkning på produktiviteten i samfunnet.

Kun en tiendedel får behovet sitt dekket

WHO har anslått at en milliard mennesker har behov for tekniske hjelpemidler for å leve produktive, inkluderte og verdige liv. Men bare en tiendedel av disse har tilgang til hjelpemidlene de trenger.

– Det er særlig i fattige land at behovsgapet er stort, og i disse landene er også kunnskapen om behov, tilgangen til hjelpemidler og kvaliteten på dem svært begrenset, sier Eide.

I 2015 satte WHO i gang et globalt initiativ (Global Cooperation on Assistive Technology; GATE) i samarbeid med UNICEF og en lang rekke internasjonale aktører for å sikre tilgang til tekniske hjelpemidler for alle som har behov for det.

Et viktig ledd i dette arbeidet er å skaffe et godt datagrunnlag som kan være retningsgivende for arbeidet i GATE.

Skal samle inn data fra 30 land

Nå har altså Sintef inngått en kontrakt om å gjennomføre nasjonale, representative datainnsamlinger i minst 30 land, spredt over samtlige verdensdeler.

Resultatene fra den globale datainnsamlingen skal presenteres i en WHO verdensrapport om tekniske hjelpemidler i slutten av 2021.

To oppfølgende datainnsamlinger er planlagt rundt 2023 og 2026.

Les mer om prosjektet på gemini.no

Powered by Labrador CMS