En notis fra Sintef - les mer.

– Dette gir norsk industri en kjempemulighet, Nils Røkke, direktør for bærekraft i Sintef.
– Dette gir norsk industri en kjempemulighet, Nils Røkke, direktør for bærekraft i Sintef.

Gode muligheter for CO2-lagring på norsk sokkel

I dag annonserte regjeringen at prøveboringen i Northern Lights- prosjektet har gitt gode resultater.

– Dette er en kjempemulighet for norsk industri, sier Nils Røkke, direktør for bærekraft i SINTEF og leder for den europeiske forskningsalliansen European Energy Research Alliance.

Han mener at de positive resultatene fra prøveboringen på Northern Lights har stor betydning for klimakampen i Norge og Europa. For skal vi hindre utslipp av CO2 til atmosfæren, så må gassen lagres.

I første omgang er planen at CO2 skal fanges fra Norcems sementfabrikk i Brevik og/eller fra Fortums Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud. Gassen vil bli transportert med skip til et landanlegg i Øygarden kommune før den vil gå i rør til et lager mer enn 2500 meter under havbunnen i Nordsjøen. Equinor, Shell og Telenor samarbeider om transport og lagring. Innen ti år, i 2030, skal 50 prosent av CO2 utslippene være redusert og i løpet av 30 år skal CO2 utslippene være netto null.

På åttitallet var det to forskere ved SINTEF i Trondheim som unnfanget ideen om å lagre CO2 fra fossilt fyrte kraftverk i geologiske lag under havbunnen for klimaformål.

Les mer om Sintef og CO2-lagringen på gemini.no

Powered by Labrador CMS