Energiforskere ved Sintef har jobbet med varmepumper og energieffektivisering i mange år. Her er Petter Nekså (t.h) og kollega Michael Bantle i laben i forbindelse med et annet varmepumpe-prosjekt. (Foto: Christina Benjaminsen)
Energiforskere ved Sintef har jobbet med varmepumper og energieffektivisering i mange år. Her er Petter Nekså (t.h) og kollega Michael Bantle i laben i forbindelse med et annet varmepumpe-prosjekt. (Foto: Christina Benjaminsen)

Forskere skal lage kunstsnø i plussgrader

I prosjektet «Snow for the future» er industri og forskere i gang med å utvikle mer energigjerrige og dermed mer klimavennlige måter å lage kunstsnø på. Håpet er at teknologien også kan bli en eksportvare – og sikre at skisporten overlever i framtida.

– Det finnes gode systemer for produksjon av kunstsnø i dag, men energiforbruket er for høyt. Det vi skal gjøre er å få fram nye, gode teknologier som gjør det enda mer energieffektivt, enklere og enda rimeligere å produsere kunstsnø, sier forskningsleder Ingrid Camilla Claussen i Sintef.

I januar i fjor fikk forskere fra Sintef og NTNU millionstøtte fra Kulturdepartementet for å starte prosjektet. Nå har de fått 4,4 millioner til videreføring.

Med seg på laget har de blant annet Norges skiforbund, Skiskytterforbundet og Trondheim kommune.

Den første fasen av prosjektet ble avsluttet i mai i år. Da hadde forskerteamet kartlagt mulige teknologier og mulig forbedringspotensial for disse. Forskerne har også utviklet systemer som utnytter overskuddsvarme fra industri til å lage snø, samt et planleggingsverktøy som skal hjelpe de som drifter anlegg som er avhengige av snø.

Denne måneden bladde Klima- og miljødepartementet og Kulturdepartementet altså opp nye 4,4 millioner kroner til prosjektet.

Målet er ikke bare å lage snø for norske og europeiske skientusiaster. Planen er å lage snø lokalt, slik at de norske vinterleken kan fortsette i parker og barnehager.

Les mer på Gemini.no.