Forsker Ingrid Camilla Claussen i Sintef leder prosjektet SuperSmart, som skal ta norsk, miljøvennlig kjøleteknologi ut i Europa. (Foto: Sintef)
Forsker Ingrid Camilla Claussen i Sintef leder prosjektet SuperSmart, som skal ta norsk, miljøvennlig kjøleteknologi ut i Europa. (Foto: Sintef)

Iskald norsk miljøteknologi er på vei til Europa

Publisert

Energiforsker Ingrid Camilla Claussen i Sintef kan forsikre deg om at norsk is er ekstra miljøvennlig.

Det er fordi nordiske butikkers kjøleanlegg fylles med såkalte naturlige kuldemedier. Da brukes CO2, ammoniakk, butan og propan.

I tillegg kombinerer flere og flere butikker kjøling med en varmepumpe slik at overskuddsvarmen blir tatt vare på ved å varme opp ventilasjonsluften.

– Ved å kombinere ventilasjonsanlegget med kjøleanlegget i en matvarebutikk, ser vi at man kan spare cirka 30 prosent av energibruken, sier Claussen.

Nå skal resten av Europa overbevises.

I tre år har Sintef ledet et stort europeisk prosjekt kalt Supersmart. Partnere fra åtte land lager underlagsmateriale som skal hjelpe utbyggere av nye butikker å gjøre kjøling mest mulig miljøvennlig og energieffektiv. De skal også vise butikkeiere hvordan de kan gjøre butikkene mer miljøvennlige og energieffektive.

Mens CO2 er det foretrukne alternativet i Norden, er butikkeierne mer skeptiske i Sør-Europa.

– Det er større skepsis til CO2-teknologi i varmere strøk, blant annet på grunn av høyere investeringskostnader og utfordringer med å få systemene like energieffektive som de konvensjonelle.

Sintef og NTNU jobber nå med flere aktører for å gjøre kjøleanleggene med CO2 mer effektive, også i varmere klima.

Les mer om prosjektene på Gemini.no