Ideen bak forskningsprosjektet Boost er at en god skolehverdag gir bedre psykisk helse - og bedre liv. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)
Ideen bak forskningsprosjektet Boost er at en god skolehverdag gir bedre psykisk helse - og bedre liv. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Nytt prosjekt skal gi skolebarn bedre psykisk helse

Publisert

Hvordan gi barn en bedre skolehverdag og generell livsmestring? Det skal blant annet Sintef forske på i EU-prosjektet Boost.

Sintef har sammen med blant annet Modum kommune og Buskerud fylkeskommune fått 32 millioner kroner fra EU for å utvikle et verktøy som skal gi europeiske barn en bedre skolehverdag og generell livsmestring.

Prosjektet Boost ledes av forskere fra Sintef og skal følge elever og lærere i grunnskolen i Modum, skolebarn i Poznan i Polen og i Cordoba i Spania, over fire år. Skolesatsingen er valgt ut av EU som ett av fem prosjekter om mental helse blant barn og unge i verdens største forskning og innovasjonsprogram, Horisont 2020-programmet.

– Vi vil gjennomføre litteraturstudie, intervjuer, spørreundersøkelser og kartlegginger. Gjennom systematisk arbeid skal metoden bli en del av skolens pedagogiske praksis, forteller Stine Hellum Braathen i Sintef.

– Målet er å utvikle et program for opplæring av lærere, som kan brukes både nasjonalt og internasjonalt i framtida.

Les mer på gemini.no.