En notis fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter - les mer.

Et nytt, internasjonalt nettverk av fageksperter skal finne ut mer om særegenheter ved hat og fordommer.
Et nytt, internasjonalt nettverk av fageksperter skal finne ut mer om særegenheter ved hat og fordommer.

Forskere vil finne ut mer om årsaker til hat

Høyreekstremisme, hat og fordommer later til å øke over hele kloden. Det gjør også den globale forskningen om ulike former for hat. Mindre vet vi om hatets lokale særegenheter. Et nytt, internasjonalt nettverk av fageksperter, The Global Consortium on Bigotry and Hate, prøver å gjøre noe med denne blindsonen.

Nettverket ble opprettet av professor Alex Hinton som er en ledende ekspert på folkemord. Målet er å samle kunnskap om og omfang av fordommer og hatkriminalitet i ulike land – også utenfor Europa.

– I Europa er forskningen på rasisme, fremmedfrykt og fordommer veldig vestlig sentrert. Nettopp derfor er det viktig for et senter som vårt å være med i et nettverk som dette. Her får vi ikke bare kunnskap om gruppefiendtlige holdninger i andre verdensdeler, men også mulighet til å diskutere og reflektere med forskere fra helt andre samfunnsforhold om hva vi som forskere kan bidra med i arbeidet med å begrense veksten av disse fenomenene, sier Alexa Døving, forsker I ved HL-senteret.

Hun er medarrangør når HL-senteret i midten av desember samler eksperter fra inn- og utland for å se på hvordan fordommer og rasisme rettet mot minoriteter kommer til uttrykk i land som Russland, Argentina, Sør-Afrika, Frankrike og Norge. Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo (C-REX) er medarrangør.

Les mer om det nye nettverket på nettsidene til HL-senteret.

Powered by Labrador CMS