Her er de tre lederne av virksomhetene som skal slås sammen etter årsskiftet. Fra venstre: Jon Lanestedt (Norgesuniversitetet), Geir Strøm (PKU) og Harald Nybølet (SIU). (Foto: SIU)
Her er de tre lederne av virksomhetene som skal slås sammen etter årsskiftet. Fra venstre: Jon Lanestedt (Norgesuniversitetet), Geir Strøm (PKU) og Harald Nybølet (SIU). (Foto: SIU)

Disse tre slår seg sammen til én virksomhet

1. januar 2018 blir Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slått sammen til én virksomhet. Tjenestene og aktivitetene fortsetter i første omgang som før.

– Inntil vi har nytt navn på plass og nye felles kommunikasjonskanaler er etablert, vil vi fortsette å bruke de tre organisasjonenes nettsider som i dag. Formelt er SIU det midlertidige navnet på den nye organisasjonen, forteller direktør Harald Nybølet, som skal lede den nye virksomheten.

Bakgrunnen for sammenslåingen er regjeringens omorganisering av kunnskapssektoren som ble kunngjort i juni 2017, og som bygger på rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra fra januar 2016. Hensikten med å slå sammen SIU, Norgesuniversitetet og PKU er å samle tilskuddsordninger og programmer som skal bidra til å heve kvaliteten i høyere utdanning, fagskoler og kunstnerisk utviklingsarbeid. Virksomheten vil fortsatt ha ansvar for internasjonalisering i hele utdanningsløpet, inkludert grunnopplæringen.

 

Powered by Labrador CMS