Damene sjefer best

Så er det offisielt: Kvinner er bedre sjefer enn menn. 2 013 briter rangerer kvinnelige overordnede høyere enn mannlige. I 11 av 14 egenskaper kommer kvinner best ut - og ligger likt med menn i de siste tre.

Publisert

Kvinnene dominerer fullstendig i undersøkelsen fra University of Leeds. Mannlige sjefer stiller bak kvinnene på nesten alle egenskaper, og kommer ikke best ut på et eneste felt.

- Mer effektive

2 013 ansatte i helsevesenet ble i spørreundersøkelsen bedt om å vurdere sine nærmeste overordnede etter en skala med 14 kriterier. Kriteriene inkluderte egenskaper som beslutningsdyktighet, integritet, tilgjengelighet, inspirasjonsevne og problemløsing.

Både mannlige og kvinnelige ansatte er enige om at kvinnelige sjefer er mer inspirerende.

- Undersøkelsen tyder på at kvinnelige sjefer er mer effektive i lederstilen og bedre ansett blant medarbeiderne, sier psykologiprofessor Beverley Alimo-Metcalfe fra University of Leeds.

Flere ledertyper

I undersøkelsen brukte Leeds-forskerne et nyutviklet spørreskjema med flere kriterier for å fange opp et bredere spekter av lederskap og ledertyper.

- Den rådende lederskapstrenden er den visjonære og karismatiske lederen, og lederskapsundersøkelser baseres i stor grad på hvite, mannlige sjefer, sier Beverley Alimo-Metcalfe og kollega John Alban-Metcalfe.

- Vi ville utvikle et instrument som undersøkte lederskap på ulike nivåer og inkluderte ansatte av begge kjønn og av ulik etnisk bakgrunn.

Ønsker inspirerende ledere

Den ferske undersøkelsen tar sikte på å måle lederegenskaper som stimulerer til forandring i arbeidsmiljøet (“transformativ”) i tillegg til de tradisjonelle autoritære lederegenskaper (“transaksjonsrettet”).

- Forskning har vist at den transformative lederstilen er langt mer effektiv, men en del sjefer er kun transaksjonsrettede og er ikke flinke til å motivere ansatte, sier Alimo-Metcalfe.

- De ansatte ønsker en leder som kan inspirere og få fram det beste i dem. Denne undersøkelsen viser at kvinnelige sjefer rangeres høyere i egenskaper som er viktige både for de ansatte og for en mer effektiv organisasjon.

Kvinner - menn 14 - 3

I følgende 11 kategorier vant kvinnelige sjefer overlegent:

Beslutningsdyktighet, målrettethet, evne til å lære andre, inspirasjonsevne, takle forandring, oppmuntre til forandring, være åpen for nye ideer, nettverksbygging, problemløsing, strategiske evner, oppmuntre når feil er gjort.

I tre av kategoriene kom de likt med menn:

Evne til å delegere, tilgjengelighet, integritet.

Mannlige medarbeidere rangerte kvinnelige sjefer høyest i alle 14 kategorier. Kvinnelige medarbeidere rangerte kvinnesjefer høyest i ni av kategoriene, og vurderte dem som likeverdige med menn i de øvrige kategoriene.

Trenger flere damer

Bare ti prosent av toppstillinger i Storbritannia er besatt av kvinner. Problemet kan være et usynlig “glasstak” i bedriftene - menn i lederposisjoner som hindrer kvinner i å nå helt opp. Men dette er en uklok framgangsmåte, advarer Alimo-Metcalfe.

- Flere kvinnelige sjefer er veien å gå for bedrifter som ønsker å bli mer effektive - særlig i toppstillinger, fordi det er toppsjefene som skaper bedriftskulturen.