Enkel pengepolitikk er best

- Det enkle er ofte det beste, også i pengepolitikken, hevder BI-forsker Kai Leitemo. I stedet for å forsøke å måle konjunktursituasjonen kan sentralbanken se på hvordan prisene endrer seg. Resultatet blir en bedre pengepolitikk.

Publisert

Mer treffsikker pengepolitikk: En av de viktigste oppgavene til Norges Bank og andre sentralbanker er å fastsette en riktig rente.

Det er en utbredt oppfatning at konjunktursituasjonen (produksjonsgapet), som er et mål på presset i økonomien, er en viktig indikator når renten skal settes.

Typisk bør renten settes høyt når det er full fart i økonomien (økonomien vokser raskt) og lavt når tidene er dårligere.

"Kai Leitemo er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI"
"Kai Leitemo er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI"

Men det er langt fra enkelt å si noe sikkert om hvor vi er i konjunktursyklusen.

- Historisk sett har sentralbankene bommet ganske grundig i sine forsøk på å beregne konjunktursituasjonen. Det er forbundet med stor usikkerhet å anslå hvor gode de økonomiske tidene er, fastslår Kai Leitemo, som er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Ifølge en sentral teori trodde sentralbankene på 1970- og 1980-tallet at konjunktursituasjonen var dårligere enn det den faktisk var, og satte rentene for lavt. Det førte til den høye inflasjonen som verden den gang opplevde.

Byttet ut konjunkturmålet

- Er det så mulig å konstruere en pengepolitisk strategi som er mer uavhengig av anslagene på konjunktursituasjonen?, undret Kai Leitemo sammen med forskerkollega Ingunn Lønning.

De erstattet anslag for konjunktursituasjonen med den observerte endringen i inflasjon (prisstigning). I tillegg antok forskerne at sentralbanken kunne intervjue private aktører om hvilke forventninger de hadde til fremtidig inflasjon. Hypotesen var at disse to størrelsene var nok til å erstatte annen informasjon om konjunktursituasjonen.

"Sentralbankene bommer ofte når de skal gjøre anslag for konjunktursituasjonen."
"Sentralbankene bommer ofte når de skal gjøre anslag for konjunktursituasjonen."

Forskerne testet så hypotesen ved å gjøre simuleringer i en anerkjent økonometrisk modell for amerikansk økonomi.

Kai Leitemo har (sammen med Ingunn Lønning) publisert resultatene av studien i en forskningsartikkel i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Journal of Money, Credit, and Banking.

- Resultatene var oppsiktsvekkende. Våre simuleringer viste at disse forenklingene av pengepolitikken ville gjøre amerikansk økonomi vesentlig mer stabil, hevder Leitemo.

Han hevder videre at amerikansk økonomi kunne ha unngått den høye inflasjonen på 70- og 80-tallet med denne enkle indikatoren for prisstigning. - Denne modellen ville i snitt ha gitt en bedre pengepolitikk, mener BI-forskeren.

Referanse:

Leitemo, K. og Ingunn Lønning, “Simple Monetary Policymaking without the Output Gap,” Journal of Money, Credit, and Banking, September 2006, p. 1619-40.