Bjørn Lomborg går av

Bjørn Lomborg slutter som direktør for det danske Institut for Miljøvurdering, og går tilbake til sin stilling ved Aarhus Universitet.

Publisert

Lomborg understreker selv at han kun har hatt permisjon fra Aarhus Universitet, og at han ikke har ønsket å være direktør for danskenes Institut for miljøvurdering (IMV) over lengre tid.

Permisjonen utløper 1. august, og da forlater Lomborg sin stilling ved IMV for å være lektor i statsvitenskap.

- I bunn og grunn er jeg akademiker. Det jeg brenner for er forskningen, sier Lomborg i en pressemelding.

- Ut av elfenbeinstårnet

- Men forskere har en forpliktelse til å fortelle omverdenen om sine resultater - til å komme ut av elfenbeinstårnet. Derfor har Institut for Miljøvurdering vært et hjertebarn for meg. Instituttets formål er jo nettopp å formidle forskningsresultater og sikre en velinformert miljødebatt til nytte for den politiske prosessen, sier Lomborg.

Siden februar 2002 har han vært den omdiskuterte direktøren for IMV. Han ble først kjent i danske medier i 1998, da han skrev fire kronikker i avisa Politiken om miljøet og klodens tilstand.

Lomborg konkluderte overraskende med at klodens generelle miljøtilstand er god - og debatten var i gang. Da han ga ut boka “Verdens sande tilstand” (1998), eller “The Skeptical Environmentalist” (2001), som den heter på engelsk, begynte den internasjonale diskusjonen.

“Dømt”

I 2002 fikk Lomborg stillingen som direktør for den danske regjeringens nyopprettede Institut for Miljøvurdering.

Samtidig ble temperaturen på diskusjonen rundt boka hans stadig høyere. Flere hundre internasjonale forskere og miljøvernere har så langt sagt sin mening, og kritikken har til tider grenset mot det ufine. I januar 2003 ble for eksempel boken “dømt” av Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) som vitenskapelig uredelig. Dette skapte sterke reaksjoner.

I desember i fjor ble “dommen” formelt underkjent av det danske Videnskabsministeriet, som vurderte at UVVUs behandling av saken var det mest uredelige ved hele affæren, men diskusjonen pågår fremdeles.

- Jeg beklager hans beslutning

Den danske miljøministeren beklager Lomborgs avgang:

- Lomborg har ikke lagt skjul på at han på ett tidspunkt gjerne ville tilbake til Aarhus Universitet. Jeg beklager hans beslutning, fordi instituttet under hans markante ledelse har levert et aktivt og fordomsfritt bidrag til miljødebatten, noe som også var den opprinnelige tanke. Jeg har vært meget glad for vårt samarbeid, og jeg syns det er en god idé at instituttet har valgt å fortsette å bruke Lomborg som ekstern konsulent, sier den danske miljøministeren Hans Chr. Schmidt til avisa Politiken.

Han slår også fast at “mer miljø for pengene” fortsatt skal være den danske regjeringens mantra i miljøpolitikken. Instituttet skal fortsette i samme kurs, ved å peke på hvor miljøinvesteringene lønner seg mest.

- Økende forståelse

I instituttets egen pressemelding heter det at Lomborg hele tiden har gitt uttrykk for at han ville bli sittende som direktør for IMV så lenge det var nødvendig.

- Instituttet var gjennom en noe stormfull periode i den første tiden etter opprettelsen. Det er imidlertid en økende forståelse for og aksept av instituttets arbeid. De seneste rapportene fra instituttet har blitt godt mottatt, og Copenhagen Consensus ble vel gjennomført. På den bakgrunn finner Bjørn Lomborg at tiden er inne for å arbeide mer aktivt med sin egen forskning, står det i pressemeldingen.

- Enestående

Formannen for IMVs styre, tidligere departementsråd Knud Larsen, sier:

- Styret har med beklagelse tatt Bjørn Lomborgs beslutning til etterretning. I løpet av sin relativt kortvarige funksjonsperiode har han gjort instituttet kjent langt ut over Danmarks grenser. I et omfang som er helt enestående, har Lomborg igangsatt forskning og debatt på områder som har vesentlig betydning for miljø og utvikling i alle deler av verden. Dermed har han også skapt et fremragende utgangspunkt for instituttets videre arbeid.

Lomborg kommer fortsatt til å være tilknyttet instituttet som konsulent 20 timer i måneden, først og fremst for å følge opp Copenhagen Consensus, og forberede en mulig ny konferanse i 2008.

Lenker:

Insitut for Miljøvurdering: Bjørn Lomborg tilbage til Aarhus Universitet
Politiken: Bjørn Lomborg går af
Politiken: Schmidt nedtoner Lomborgs exit
Politiken: Minister beklager Lomborgs afgang
Lomborg: Hjemmeside
Side laget av Lomborgs motstandere: www.anti-lomborg.com