- Trafikkstøv gir barneastma

Men det er likevel ikke sikkert at barnet er bedre beskyttet mot astma på landet.

Enten vei eller røyk er aller verst, er det ingen som anbefaler noen av delene. (Foto: Istockphoto)
Enten vei eller røyk er aller verst, er det ingen som anbefaler noen av delene. (Foto: Istockphoto)

Over tyve prosent av norske barn har, eller har hatt astma innen fylte ti år, ifølge Norges Astma- og allergiforbund.

Ti europeiske byer har nylig vært med i en ny samlingsstudie om astma og veitrafikk. Av nordiske byer er Stockholm representert.

- Vi vet at luftforurensning kan trigge astmasymptomer. Men dette er første gang vi har fått et overslag på hvor mange prosent av barna med astma som ikke ville fått astma i det hele tatt, hvis de ikke hadde vært utsatt for forurensningen fra veitrafikk, sier Laura Perez i en pressemelding.

Perez jobber ved Swiss Tropical and Public Health Institute, og er hovedforfatter på den nye studien.

Forskerne konkluderer med at 14 prosent av barn med kronisk astma har fått sykdommen på grunn av forurensningen fra veitrafikk.

Usikre metoder

For å komme fram til dette tallet samlet forskerne sammen astmastudier som allerede er gjort i disse byene, med for eksempel statistikk på astmatilfeller og bosted i forhold til veitrafikk.

De har så regnet ut hvor stor del av skylden veien har sammenlignet med andre mulige faktorer som røyking eller økonomisk bakgrunn.

Med denne informasjonen regnet de ut hvor mange av astmatilfellene de mener kunne vært unngått hvis barna ikke bodde nær en så trafikkert vei.

Slike utregningsmodeller gir imidlertid ikke et håndfast og sikkert resultat, ettersom forskerne må regne inn en del variabler som kanskje ikke er helt korrekte.

Mindre veiastma i Bergen

I pressemeldingen fra denne studien nevnes det at Verdens helseorganisasjon (WHO) har estimert at mellom 4 og 18 prosent av tilfellene av barneastma skyldes passiv røyking.

I sammenligning med dette mener Perez og forskerteamet at vei og røyk er like ille.

I fjor skrev imidlertid NRK om levekårsundersøkelsen fra Bergen, som viste at barn som bor tett på trafikkerte steder i Bergen faktisk har mindre astma enn de som er utsatt for passiv røyking.

– I hjem med mye sigarettrøyk er partiklene nærmere og dermed verre enn i områder med høy luftsforurensing, sa Per Schwarze, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, til NRK.

Overlege Zuzana Magnussen foreslår i den samme artikkelen at mange familier flytter til landligere strøk med friskere luft hvis barna får luftveisproblemer, og at det dermed bor færre barn med astma langs høytrafikkerte veier.

Hva sier nabolandene våre?

Svenske forskere har fra før funnet ut at det har mest å si hvor barnet bor i sitt første leveår: 

Barna som bodde nær en trafikkert vei sitt første leveår hadde større risiko for dårlig lungefunksjon senere. Men de barna som flyttet nærmere trafikkert vei senere i barndommen så ikke ut til å bli lungepåvirket av veitrafikkstøvet:

En dansk studie har studert barn som vokser opp på gård, og konkluderte med at disse har halvparten så stor risiko for å få astma og allergi som barn fra byen.

Nå tenker du kanskje at det beste er å flytte ut på landet fort som fy, men hvis du er litt allergisk bør du kanskje ikke pakke snippsekken helt enda.

Følg fornuften

Forskning.no skrev nemlig tidligere i år at mye pollen i siste del av graviditeten øker risikoen for at barnet får astma tidlig i livet:

Småbarnsforeldre bombarderes med sprikende forskningsråd i media, enten det gjelder kaffe, barnehage, forebygge astma eller helt andre ting man kan bekymre seg for.

Men det er en kjent sak at veitrafikk og røyking ikke er særlig bra for hverken små eller voksne lunger.

Så selv om det er forskningsuenighet om nøyaktig hvor ille disse tingene er, kommer man astmalangt med sunn fornuft, stumpe røyken og holde de små lungene rene.

Referanse:

Perez, Laura m.fl: Chronic burden of near-roadway traffic pollution in 10 European cities, European Respiratory Journal, publisert på nett 22.mars 2013.
 

Powered by Labrador CMS