Uføretrygd går i arv

Barn med foreldre på uføretrygd har lettere for selv å bli uføretrygdet enn andre barn. Det viser en ny undersøkelse.

Studien fra Universitetet i Bergen viser at jo lenger barn bor hjemme med en uføretrygdet far eller mor, jo større er sannsynligheten for at barnet selv blir en trygdemottaker, skriver Aftenposten.

– Sannsynligheten for å bli ufør ser ut til å være påvirket av sosiale normer som etableres i familiene, sier Øyvind Nilsen, professor ved Norges Handelshøyskole.

Sammen med professorene Espen Bratberg og Kjell Vaage står han bak den omfattende studien som har undersøkt et utvalg bestående av 258 000 far- og barn-par og 289 000 mor-og-barn par.

Undersøkelsen viser at for alle barn er sannsynligheten for å bli uføretrygdet før man fyller 40 år 3 prosent for sønner og 5 prosent for døtre.

For barn som har en uføretrygdet mor eller far, øker sannsynligheten med hele 29 prosent for sønner og 21 prosent for døtre. Barn som var under 15 år da mor eller far ble uføretrygdet, har 6,5 prosent større sjanse for å bli uføretrygdet enn andre barn i samme alder. (NTB)

Powered by Labrador CMS