Antallet norske professorer over 60 år er blitt tredoblet på få år.   (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Antallet norske professorer over 60 år er blitt tredoblet på få år. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Professorene blir stadig eldre

Gjennomsnittsalderen blant norske professorer nærmer seg nå 60 år. Professorene over 65 år er blitt mange flere.

Publisert

Aldring gjør at en tredel av norske professorer går av med pensjon i løpet av de neste ti årene. Kanskje.

Professorstillingen er nemlig ikke en jobb mange ser fram til å forlate. Når professorer blir 62 år gamle og første mulighet for offentlig ansatte til pensjonering melder seg, vil knapt en eneste en si ja takk.

Mange professorer ønsker til og med gjerne å fortsette i jobben til etter ordinær pensjonsalder på 67 år. Noe lignende finner du knapt noe annet sted i norsk arbeidsliv.

500 flere gamle professorer

Hele tre ganger så mange professorer er over 65 år i dag, sammenlignet med i år 2000.

Det er blitt 500 flere gamle professorer på 15 år.

I humaniorafagene er nesten halvparten av alle norske professorer nå over 60 år. I samfunnsfagene og blant medisinerne er andelen seniorer nesten like høy.

De eneste professorene det ikke er blitt flere av i Norge siden tusenårsskiftet, er dem under 40 år.

Nå 3500 professorer

Alt i alt spaserer det om lag 3500 professorer til jobben ved universiteter og høyskoler i Norge hver dag.

Det er nærmere tusen flere enn for ti år siden.

30 prosent kvinner

Av de 370 nyansatte professorene i 2013, var 120 kvinner – 30 prosent.

Medisin og helse er det eneste fagområdet hvor flere enn halvparten av de nye professorene var kvinner.

I naturvitenskapelige fag er mellom 10 og 20 prosent av nye professorer kvinner – og andelen synker. 

 

Kilder:

NIFU/Forskerpersonalregisteret

Indikatorrapportene for 2015 og 2014. (Disse rapportene lages av Forskningsrådet, NIFU og SSB i samarbeid)