Statistisk sentralbyrå (SSB) har samlet en rekke nye tall om menn, kvinner og befolkning i Norge.

Det fødes 106 gutter per 100 jenter i Norge

Det fødes flere gutter enn jenter i Norge – 106 gutter per 100 jenter. Fordi menn dør tidligere, jevnes dette sakte ut.

3.3 2018 05:00

I alderen 20 til 40 år – når menn og kvinner ofte strever med å møte en kjæreste eller livspartner – så går det sånn cirka 105 menn per 100 kvinner.

Ved 60 års alder er det omtrent like mange menn som kvinner.

Ved 90 års alder er det om lag dobbelt så mange kvinner som menn.

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte nylig en rekke nye tall om kvinner og menn i Norge.

Her er flere:

 • Levealder menn og kvinner: I begynnelsen av 1980-årene var forskjellen i levealder mellom menn og kvinner i Norge nesten sju år. I dag er den mindre enn fire år, henholdsvis 80,6 år for menn og 84,2 år for kvinner.
 • Hjerte- og karsykdommer: Den viktigste årsaken til redusert forskjell i levealder er at langt færre menn dør av hjerte- og karsykdommer. Noen tiår fram i tid venter statistikerne at forskjellen i levealder mellom menn og kvinner i Norge vil bli redusert til bare to år.
 • Ikke lenger eldst: Tidlig på 1980-tallet ble norske kvinner eldst i verden. I dag lever kvinner i mange andre land lenger enn norske kvinner. I Japan har kvinner nå en forventet levealder på over 87 år.
 • Flere blir eldre: I 1950 var vel 8 prosent av befolkningen i Norge 67 år og eldre. I dag er nærmere 15 prosent så gamle. I år 2060 tror statistikerne at 22 prosent av alle i Norge kan være 67 år eller eldre.
 • En-personhusholdninger: Andelen en-personhusholdninger er doblet sammenlignet med på 1970-tallet. I nesten 40 prosent av alle norske husholdninger bor noen nå alene.
 • Aleneboere: Nesten en av fem personer i Norge er dermed aleneboer. Menn er i flertall blant yngre aleneboere. Kvinner er i flertall blant eldre aleneboere. En-personhusholdninger er vanligst i sentrum i de største byene og i spredtbygde strøk i Nord-Norge og det indre Østlandet.
 • Syv millioner nordmenn: Folketallet i Norge er snart 5,3 millioner. SSB regner i en framskriving med at vi vil passere 6 millioner i 2031 og 7 millioner i 2060. En betydelig del av veksten framover vil trolig skyldes innvandring.
 • Eller bare 6 millioner: Men blir både innvandringen, fruktbarheten og levealderen lav, er det mulig at folketallet i Norge aldri kommer til å passere 6 millioner. Fra år 2060 kan Norge i stedet få færre innbyggere.
 • Kanskje 9 millioner: Skjer det motsatte, at både fruktbarheten, levealderen og innvandringen blir høy, så kan folketallet i Norge komme opp i 9 millioner mennesker i 2060.
 • Innvandring: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjør nå rundt 17 prosent av folkemengden i Norge. Ved siste årsskiftet var det 698 500 innvandrere og 149 700 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Nettoinnvandringen til Norge er nå halvert sammenlignet med noe år tilbake. Nettoinnvadring er summen etter folk både har kommet hit og reist herfra.

 

Referanse:

SSB: «Nøkkeltall for befolkning», publisert 1. mars 2018

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

 1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
 2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
 3. Vi anbefaler at du skriver kort.
 4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
 5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
 6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
 7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
 8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse