Statseide flyselskaper mottar antakelig milliarder av kroner i lite kjente subsidier. Svenske forskere har sett nærmere på dette.    (Bilde: Emirates pressefoto)
Statseide flyselskaper mottar antakelig milliarder av kroner i lite kjente subsidier. Svenske forskere har sett nærmere på dette. (Bilde: Emirates pressefoto)

Milliarder til subsidiering av fly

Mange milliarder kroner blir hvert år brukt til offentlig subsidiering av den minst miljøvennlige måten å reise på. 

Ingen vet sikkert hvor mye penger som betales i subsidier av landene hvor flyselskapene hører hjemme. Men forskere ved Linnéuniversitetet i Sør-Sverige mener de har funnet en mulig løsning på hvordan man kan regne seg fram til de antatt store beløpene.

De statseide arabiske flyselskapene Qatar Airways, Etihad og Emirates har spesielt vært i søkelyset for å motta en rekke ulike offentlige subsidier.

Dette har satt dem i stand til å konkurrere om kundene.

 – Eierne bak disse flyselskapene har bidratt sterkt til den raske veksten deres, sier professor Stefan Gössling ved Linnéuniversitetet.

Hele flybransjen subsidieres

I 2015 presenterte amerikanske flyselskaper en rapport som konkluderte med at flyselskaper hjemmehørende i Emiratene og Qatar har mottatt godt over 300 milliarder kroner i subsidier bare i løpet av de siste årene. 

Forskerne i Sverige ser nå at det ikke bare er flyselskapene selv som mottar omfattende offentlige subsidier – det gjør hele flybransjen.

Både flyfabrikker, selskaper som jobber med infrastrukturen rundt flyene og altså flyselskapene selv nyter både direkte og indirekte godt av offentlige subsidier.

Skaper overkapasitet

Disse subsidiene bidrar til å skape en overkapasitet.

– Det fører igjen til lavere priser, som igjen fører til økt etterspørsel og negative konsekvenser for miljøet, sier Gössling på Linnéuniversitetets egne nettsider.

– Flytrafikken i verden vokser med fem prosent hver år. Det er problematisk at det transportmiddelet som påvirker miljøet mest får økonomisk støtte til å vokse enda mer.

De svenske forskerne foreslår at det blir satt i gang offentlige granskinger for å kunne fastslå hvor omfattende den internasjonale subsidieringen av flyselskapene og hele flyindustrien egentlig er.

Referanse:

Stefan Gössling m.fl: «Subsidies in Aviation», tidsskriftet Sustainability, juli 2017. Sammendrag

 

Powered by Labrador CMS