Selv om antall røykere har gått ned de siste tiårene, er det fortsatt altfor mange som begynner å røyke, mener forskerne bak en ny studie. (Foto: Shutterstock)
Selv om antall røykere har gått ned de siste tiårene, er det fortsatt altfor mange som begynner å røyke, mener forskerne bak en ny studie. (Foto: Shutterstock)

Flere barn har begynt å røyke i Europa

Færre ungdommer og voksne begynner å røyke i dag, sammenlignet med på 1980-tallet. Men trenden er motsatt for de under 15 år, ifølge en europeisk undersøkelse.

Tobakk er en av de største helsetruslene som det faktisk er mulig å fjerne. Derfor har myndigheter i mange land satt inn ulike tiltak for å regulere og begrense bruken. Dette er trolig grunnen til at antallet røykere har sunket gradvis siden 1980-tallet.

Likevel er det uakseptabelt mange røykedebutanter, konkluderer Alessandro Marcon og de andre forskerne bak en ny undersøkelse av røyking i ulike deler av Europa.

Forskerne er spesielt bekymret for de aller yngste. Resultatene viser nemlig at stadig flere unge mellom 11 og 15 år begynner å røyke. Siden 1990-tallet har disse tallene steget i alle deler av Europa. Det eneste unntaket er gutter i Nord-Europa.

Stor variasjon

Forskerne har samlet data over nesten 120 000 mennesker i 17 ulike land, inkludert Norge. Dataene forteller hvor mange som begynner å røyke hvert år, i tidsperioden mellom 1970 og 2009.

Forskerne har delt deltagerne inn i fire regioner: Sør-Europa, Øst-Europa, Vest-Europa og Nord-Europa – der Norge hører inn. Vår gruppe består av Danmark, Finland, Island, Norge Sverige og Storbritannia. Dessuten er deltagerne også delt inn i grupper etter alder.

Resultatene viser at det er ganske store forskjeller, både mellom aldersgruppene og mellom de fire regionene.

Økning blant de yngste

Den gledelige nyheten er at stadig færre begynte å røyke i årene fra 1980-tallet og fram til 2009. Tallene viser at effekten er størst i aldersgruppa der flest begynner å røyke – altså unge mellom 16 og 20 år.

Men i sør og øst kan det se ut som om den nedadgående trenden flater ut.

Og blant de aller yngste er antallet på nye røykere tvert imot økende, spesielt i Sør- og Vest-Europa. Selv om dette i utgangspunktet er en relativt liten gruppe, er det urovekkende, fordi de yngste er spesielt sårbare for avhengighet og skadeeffekter av røyken.

Til tross for den generelle nedgangen er det fortsatt altfor mange som begynner å røyke, skriver forskerne. Selv i Nord-Europa. Det er fremdeles 20 av 1000 unge mellom 16 og 20 som starter hvert år, ifølge studien.

Tror på høy pris og regulert salg

Marcon og co skriver at det er viktig å fortsette å utvikle tiltak mot røyking, og at vi bør ha et spesielt fokus på den aller yngste gruppa. Økte priser, strengere kontroll med salget og forbud mot markedsføring er trolig gode strategier for å påvirke de yngste, foreslår forskerne.

– Vår studie antyder at hvis ungdom når 20 år som ikke-røykere, er det svært lite sannsynlig at de skal starte senere i livet, skriver de.

Forskerne påpeker imidlertid at studien deres har sine svakheter, og at det fortsatt er mye vi ikke vet.

Forskerne har for eksempel ikke data over hvor mye deltagerne røkte, eller om de brukte ferdige sigaretter, rulletobakk eller e-sigaretter. Det mangler også informasjon om unges eksperimentering med sigaretter.

Referanse:

Alessandro Marcon m. fl., Trends in smoking initiation in Europe over 40 years: A retrospective cohort study, PLOS One, august 2018.

Powered by Labrador CMS