En tiger på Sumatra poserer for kameraet som forskerne har satt ut i jungelen. (Foto: Matthew Luskin)
En tiger på Sumatra poserer for kameraet som forskerne har satt ut i jungelen. (Foto: Matthew Luskin)

Tigrene på Sumatra er sterkt truet av for liten plass

De presser seg sammen på stadig mindre flekker på øya.

Mennesker hogger ned skogene der tigrene bor på Sumatra. Det må de slutte med hvis rovdyrene skal overleve, mener amerikanske forskere.

De har sporet tigre i jungelen på øya som tilhører Indonesia og sammenlignet med det andre forskere har funnet før.

Det ser faktisk ut til å ha kommet flere tigre de siste årene. Mellom 1996 og 2014 ble tigertettheten nesten fem prosent høyere hvert eneste år.

Men det kan like gjerne skyldes at tigrene presser seg sammen på mindre områder enn før, ifølge forskerne, ikke at det har blitt så mange flere av dem.

For i perioden 2000–2012 krympet boområdet deres med 17 prosent. Nå finnes det antakelig en tilsvarende prosent færre tigre sammenlignet med ved årtusenskiftet.

Herjer med skogen

Sumatratigeren (Panthera tigris sumatrae) er vurdert som kritisk utrydningstruet av IUCN, som utarbeider en rødliste over truede arter.

På naboøyene Bali og Java er de allerede borte.

Myndighetenes tiltak mot ulovlig jakt kan ha reddet mange tigre på Sumatra, selv om en av nasjonalparkene der fortsatt har problemer med det.

Men de må ikke glemme å beskytte selve skogen, oppfordrer forskerne.

I skog som har blitt hogget i, er det nemlig 32 prosent lavere tigertetthet enn i urørt skog. Og uberørt natur blir det stadig mindre av, særlig for å lage plantasjer for å utvinne palmeolje.

– Ødeleggelsen av store villmarksområder dytter Sumatratigrene ett skritt nærmere utryddelse, sier Matthew Luskin, i en pressemelding fra University of California, Berkeley, der han gjorde studien da han var doktorgradsstudent.

Sammen med kolleger har han beregnet tigerbestanden ut fra både egne og andres tellinger.

Vanskelig å telle tigre

Men det er vanskelig å telle tigre, særlig i tett jungel. Denne gangen fant forskerne bare 26 stykker.

I 2014 trasket de rundt i tre nasjonalparker og omkringliggende områder og plasserte ut hundrevis av kameraer som i flere måneder tok bilder og filmet hver gang en tiger beveget seg forbi. Tigrene har unike mønstre i stripene sine, og slik kunne forskerne kjenne dem igjen.

Ut fra opptakene har de beregnet at tigrene beveger seg over et område på rundt 388 kvadratkilometer. Det vil si nesten hele Oslo, inkludert Oslomarka. Tigrene trenger store områder med uavbrutt skog, konkluderer forskerne.

De anslår at det bare er to bestander igjen på hele øya som er store nok til å være levedyktige på sikt. En levedyktig flokk har minst 25 hunner som får unger.

Men resultatene er usikre. Beregningene tilsier at det finnes alt fra 300 til 900 dyr på Sumatra.

En av grunnene til det store spriket er at de tidligere studiene som de tar utgangspunkt i har brukt mange forskjellige metoder og gjerne bare sett på én nasjonalpark hver. Forskerne forsøker å regne på dem samlet på en måte som tar høyde for forskjellene og usikkerheten. Likevel oppfordrer de til å ta resultatene med en klype salt.

 

Referanse:

Matthew Scott Luskin, Wido Rizki Albert og Mathias W. Tobler: Sumatran tiger survival threatened by deforestation despite increasing densities in parks. Nature Communications, online 5. desember 2017. Doi:10.1038/s41467-017-01656-4.

Powered by Labrador CMS