En hel gjeng med astronauter nyter et måltid på den Internasjonale romstasjonen i 2009. Mange, mange usynlige deltakere i form av bakterier og sopp er også med på festen. (Bilde: NASA)
En hel gjeng med astronauter nyter et måltid på den Internasjonale romstasjonen i 2009. Mange, mange usynlige deltakere i form av bakterier og sopp er også med på festen. (Bilde: NASA)

Hva slags bakterier og sopp lever sammen med astronautene på romstasjonen?

Forskere har fått romfarere til å ta prøver inne i den internasjonale romstasjonen.

Det er lett å se for seg at innsiden av den internasjonale romstasjonen (ISS) er et skinnende rent laboratorium i bane rundt jorden.

Men ISS er også boligen til mange forskjellige astronauter som har ankommet og reist derfra i løpet av de 18 årene som har gått siden de første kom dit. Siden november 2000 har romstasjonen vært bemannet hele tiden.

En forskergruppe har fått astronauter til å ta prøver av mange forskjellige overflater inne i romstasjonen over en periode på 14 måneder. Dette inkluderte spiseområder, doen, området rundt drikkevannsbeholderen og flere andre steder hvor folk oppholder seg på stasjonen.

Astronauter jobber på utsiden av romstasjonen - New Zealand kan sees i bakgrunnen. (Bilde:NASA)
Astronauter jobber på utsiden av romstasjonen - New Zealand kan sees i bakgrunnen. (Bilde:NASA)

Og etter å ha analysert prøvene har forskerne presentert alle de forskjellige mikroorganismene som lever sammen på ISS i en forskningsartikkel, publisert i tidsskriftet Microbiome.

Så hva slags mikrober er det som trives på romstasjonen?

Som et helsestudio

Svært mye av bakteriene og soppen som finnes rundt på den internasjonale romstasjonen er gamle kjenninger.

Det er spesielt snakk om forskjellige typer stafylokokker og tarmbakterier, og andre bakterier som finnes i mengder på mennesker. Stafylokokker finnes for eksempel på vanlig hud, men de kan også gi infeksjoner.

Forskerne bemerker at overflateprøvene, som var ganske like på tvers av de forskjellige stedene på romstasjonen, minner om mikroorganisme-prøver fra for eksempel menneskehud. Det er svært lite organismer fra det som kalles jord-mikrobiomen.

Dette er sannsynligvis fordi all lasten som blir sendt opp til romstasjonen er ekstremt ren, og dermed vil det aller meste av mikroorganisme-livet på romstasjonen stamme fra mennesker.

Totalt sett har mikrobiomen på romstasjonen mange fellestrekk med det som finnes i andre, menneskeskapte omgivelser. Forskerne nevner kontorer og helsestudioer som eksempler.

Men selv om de er vanlige bakterier, er det noen av dem som kan gi sykdom.

Hele romstasjonen. Den skal være i drift fram til 2030. (Bilde: NASA)
Hele romstasjonen. Den skal være i drift fram til 2030. (Bilde: NASA)

Biofilm

Men som forskerne påpeker i artikkelen, er det svært vanskelig å si om dette kan få noen konsekvenser for astronautene. Om de kan bli syke av disse bakteriene henger sammen med hva slags helsetilstand de har, og hvordan fritt-fall-miljøet på romstasjonen påvirker bakteriene.

Totalt hadde det vært 222 astronauter på romstasjonen da denne studien ble gjort, så mikroorgansimer fra alle disse astronautene har vært med på å danne mikrobiomen på romstasjonen.

Forskerne advarer også om at flere av bakteriene og soppartene som har blitt funnet på romstasjonen kan danne biofilm, et tynt lag med slim som for eksempel dannes i sluket i dusjen. Det kan føre til tette rør og trøbbel med ventilasjon, så det er viktig å holde dette under kontroll på lengre oppdrag i verdensrommet, mener forskerne.

Referanse:

Sielaff mfl: Characterization of the total and viable bacterial and fungal communities associated with the International Space Station surfaces. Microbiome, 2019. DOI: 10.1186/s40168-019-0666-x

Powered by Labrador CMS