Velger bort norske havner

Russiske leveranser av torsk til Norge er nærmest halvert de siste to årene. - Det norske markedet er ikke attraktivt nok, hevder seniorforsker Frode Nilssen ved Fiskeriforskning.

"Russiske fartøy er stadig sjeldnere å se i norske havner."
"Russiske fartøy er stadig sjeldnere å se i norske havner."

De siste 15 årene har om lag to tredeler av all torsk fra Barentshavet blitt håndtert av norske fiskemottak, og en betydelig del har kommet fra russiske fiskere.

I 2002 begynte de russiske leveransene å avta, og to år senere var den redusert med ca. 40 prosent.

- En del av problemene i Finnmark og Troms er at industrien ser ut til å ha basert seg på at de store leveransene av torsk fra Russland skulle vedvare, sier seniorforsker Frode Nilssen.

- Dagens situasjon er langt nærmere det som vil være normalt, sier han.

Mer moderne fiskeflåte

Hovedårsaken til nedgangen er å finne i de siste års utvikling i Russland. Russisk fiskerinæring har gått fra å være et lite ledd i sovjetsystemets planøkonomi, til å bli en relativt fri markedsaktør i dag.

På 1990-tallet trengte den russiske fiskeflåten fornyelse. Løsningen for mange ble å inngå såkalte bareboat-kontrakter, hvor vestlige rederier leaset ut båter til russerne mot at de forpliktet seg til å levere fangsten i Norge. Dette sikret god råstofftilgang til norsk fiskeindustri.

Nå har mange avsluttet kontraktene, og russerne står dermed fritt til selv å velge hvor de vil levere fisken. Dessuten er mange eldre fartøy skiftet ut med moderne fabrikkfartøy hvor fisken fryses ned om bord, i stedet for å leveres nært fangstområdet.

Må bli mer attraktiv

I tillegg møter norsk fiskeindustri sterk konkurranse om den russiske torsken. En betydelig faktor er at EU kutter kvotene for å bevare sine bestander.

Russerne forventer økt etterspørsel fra EU som resultat av dette, og orienterer seg derfor mot disse markedene. Også andre markeder gir god avkastning.

Men Norge velges også bort fordi det er dyrt å levere fisk her, og fordi enkelte fiskere føler seg dårlig behandlet. Russiske fiskere mener at de blir utsatt for strengere kontroller enn andre som losser fangsten sin i Norge, og møter et lite fleksibelt lovverk.

- Vi kan ikke forvente å komme tilbake i en like god situasjon som vi har hatt. Men hvis vi ønsker at russerne skal levere mer fisk i Norge, må vi også gjøre oss interessante som kunder, både når det gjelder pris, markedsmuligheter og tilrettelegging, sier Nilssen.

Les hele rapporten

Hva forklarer endringene i torskeleveransene fra Nordvest-Russland?

Powered by Labrador CMS