Flertallet av dagens biologistudenter tror ikke lenger at Gud hadde en finger med i spillet da mennesket ble til. (Illustrasjon: Sergey Nivens / Shutterstock / NTB scanpix)
Flertallet av dagens biologistudenter tror ikke lenger at Gud hadde en finger med i spillet da mennesket ble til. (Illustrasjon: Sergey Nivens / Shutterstock / NTB scanpix)

Australsk undersøkelse: Biologistudenter tror ikke lenger at Gud skapte mennesket

Det har vært en tradisjon helt siden 1986:

Studentene som begynner på biologi ved australske University of New South Wales, får forespørsel om å være med på en anonym spørreundersøkelse med bare ett spørsmål. Det er som følger:

Hvordan ble mennesket til?

  • Ble det skapt av Gud for mindre enn 10 000 år siden?
  • Utviklet det seg over millioner av år, men i en prosess styrt av Gud?
  • Eller utviklet det seg over millioner av år, uten at Gud var involvert?

Studentene kan også oppgi at de ikke har noen mening om temaet. Etter undersøkelsen blir resultatene presentert for studentene i første forelesning. Og slik har det altså vært i 32 år.

Dermed kan foreleserne ved universitetet ikke bare skaffe seg en formening om hvordan holdningen til evolusjonsteorien er i kullet de skal undervise. De kan også se hvordan holdningene har endret seg over tid.

Nylig publiserte de funnene i tidsskriftet Evolution: Education and Outreach.

Fra Gud til evolusjon

Resultatet viser et markant skifte.

Da undersøkelsene startet i 1986, svarte rundt 60 prosent at de trodde Gud hadde en finger med i spillet. 10 prosent støttet et rent kreasjonistisk syn, altså at Gud skapte mennesket for mindre enn 10 000 år siden.

Bare 25 prosent var overbevist om at menneskets tilblivelse ikke hadde noe med Gud å gjøre.

Men opp igjennom årene har holdningene altså gradvis snudd.

I dag mener bare 29 prosent at Gud var involvert, kun 5 prosent støtter kreasjonistsynet. 62 prosent mener Gud ikke har noen rolle.

Hvordan studentene i andre fag forholder seg til spørsmålet, kan undersøkelsen si lite om. Men forskerne tror svarene til biologistudentene speiler generelle holdningsendringer i hele det australske samfunnet.

Referanse

M. Archer, m. fl., Thirty two years of continuous assessment reveal first year university biology students in Australia are rapidly abandoning beliefs in theistic involvement in human origins, Evolution: Education and Outreach, august 2018.

Powered by Labrador CMS