Forskere som skusler vekk ytringsfriheten sin

Redaktøren har ordet: Det er for mange oppdragsforskere som lar seg påvirke av oppdragsgivere som vil utsette, kneble og forandre. Det er en trussel mot akademisk frihet og ytringsfrihet.

Universiteter, høgskoler og frittstående institutter driver oppdragsforskning. Mange forskningsmiljøer er helt avhengige av eksterne inntekter. I prinsippet skal rapportene fra slike oppdrag gjøres offentlig tilgjengelig, og forskerne skal selv ha rett til å bruke og snakke om resultatene.

Men i realiteten forsøker og klarer mange oppdragsgivere å påvirke forskningsresultatene, enten ved regelrett sensur, eller ved at offentliggjøring av resultatene utsettes eller at tekst blir rettet på.

Ingen forskere ønsker å ha det slikt. Den akademiske friheten er et sterkt ideal. Den akademiske virkeligheten kommer i veien. Det må forskerne selv gjøre noe med.

Les hele innlegget i Aftenpostens Uviten-spalte. 

Powered by Labrador CMS