Tuberkulose tar 4000 liv hver dag. (Foto: Colourbox)
Tuberkulose tar 4000 liv hver dag. (Foto: Colourbox)

Raskere behandling skal redde liv

Norske forskere skal finne tuberkulosesmitte på tre dager – i dag tar det nesten to måneder å få diagnosen.

Tuberkulose

Tuberkulose er en sykdom som skyldes en bakterie som oftest setter seg i lungene.

Den smitter gjennom luft og dråpe.

Vanlige symptomer er hoste med eller uten blodig slim, brystsmerter, feber og vekttap.

Behandles med antibiotika.

Noen former for tuberkulose er resistent mot flere medisiner, noe som gjør den vanskeligere å behandle.

Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO)

Stadig flere blir smittet av tuberkulose. Nå er norske forskere i ferd med å utvikle en ny metode for å stille diagnosen raskere. – Globalt vil våre funn bidra mot sykdommen i betydelig grad, sier professor Tehmina Mustafa.

To milliarder smittet

I dag tar det mellom seks til åtte uker å stille diagnosen. En tredjedel av jordens befolkning er smittet av sykdommen.

Mellom 350 og 400 i året får diagnosen i Norge. Det er dobbelt så mange som for 20 år siden.

Nå jobber forskere ved Universitetet i Bergen med å utvikle det de kaller en «rask, robust og sensitiv metode» for å avdekke smitten hurtigere. Etter tre dager kan diagnosen stilles, noe som gjør at pasienten får riktig behandling kjapt.

Teknikken som brukes, kalles immunhistokjemi. Det betyr at vev fra pasienten sendes et laboratorium, som så bekrefter diagnosen ved å kjenne igjen et protein som tuberkulosebakterien produserer. Den metoden som brukes i dag, krever dyrking av bakterier, som tar seks til åtte uker.

Får riktig behandling for sent

Nå fanges ikke alle tuberkulose-tilfellene opp, peker Tehmina Mustafa på. (Foto: UiB)
Nå fanges ikke alle tuberkulose-tilfellene opp, peker Tehmina Mustafa på. (Foto: UiB)

Professor Tehmina Mustafa er prosjektleder for forskningen. Hun sier at dagens måte å avdekke sykdommen på ikke er tilfredsstillende.

– Nå klarer vi ikke å fange opp alle tuberkulosetilfeller. Dessuten fører forsinkelse i diagnose til at pasienten får riktig behandling for sent – noe som kan få store konsekvenser for den som er syk, sier hun.

Metoden Tehmina Mustafa har utviklet sammen med kollegene Harald Wiker og Lisbet Sviland, er tenkt brukt både i Norge og internasjonalt. Foreløpig er den ikke klar til bruk.

– Den er validert i forskningssammenheng. Nå holder vi på med ytterligere utprøving for å se om det gir like gode resultater når den brukes i laboratoriet, forteller Mustafa.

Hun vil ikke si hvor mange liv som kan reddes med den nye metoden, men mener den vil ha stor betydning for bekjempelsen av sykdommen.

Fordobling i Norge

På verdensbasis er tuberkulose et langt større problem enn i Norge. Verdens helseorganisasjon, WHO ,har som mål å redusere tilfellene av sykdommen så kraftig at den i 2050 ikke lenger kan kalles et folkehelseproblem.

Mer enn åtte av ti tilfeller i Norge oppdages hos innvandrere som har med seg smitten fra et annet land. I fjor fortalte Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet at det er lite nysmitte, men at det forekommer.

De som får tuberkulose i Norge i dag, kan regne med å bli friske – selv om det har forekommet dødsfall de senere årene. På verdensbasis dør rundt 4000 mennesker hver dag av sykdommen, forteller FN-sambandet.

Powered by Labrador CMS