Screening sikrer ikke soldatenes psyke

Screening kan ikke brukes til å velge ut de soldatene som greier en utstasjonering best. En sterk psyke er nemlig ikke en garanti mot psykiske problemer i etterkant.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Man kan ikke forutsi hvilke soldater som blir rammet av psykiske lidelser. Opplevelsene under oppholdet veier tyngre enn deres mentale styrke (Foto: Colourbox)
Man kan ikke forutsi hvilke soldater som blir rammet av psykiske lidelser. Opplevelsene under oppholdet veier tyngre enn deres mentale styrke (Foto: Colourbox)

Årsaken er at en sykdom som posttraumatisk stressyndrom, PTSD, rammer uavhengig av soldatenes egen psyke.

PTSD er en av flere psykiske sykdommer som kan ramme soldater i forbindelse med utstasjonering.

Det forklarer Stéphanie Vincent Lyk-Jensen, seniorforsker ved det Nationale Forskningscenter for Velfærd i Danmark. Hun har ledet den danske rapporten som oppsummerer flere andre undersøkelser, og er bestilt av Soldaterlegatet.

– Undersøkelser viser at PTSD oppstår i forbindelse med et traume, og det kan ramme alle, uansett hvordan psyken deres ellers fungerer. Man kan jo ikke forutse om soldaten vil oppleve et traume, forklarer hun.

Også Institut for Militærpsykologi i Danmark har i en undersøkelse konkludert med at screening ikke kan forutse hvilke soldater som får psykiske problemer.

Soldatene har sunnere psyke enn andre

Lyk-Jensen understreker dessuten at det faktisk foregår en stor grad av utvalg av de danske soldatene som ender med å bli sendt ut. Den foregår hele veien gjennom utdannelsen, hvor overordnede og hele miljøet i militæret sorterer vekk de som ikke egner seg.

– En sammenligning viser at de soldatene som har vært sendt ut, greier seg bedre mentalt og er mer veltrente enn de andre, sier hun.

Fenomenet er undersøkt i USA og kalles «the healthy warrior effect». Hypotesen er at utvalgsprosessen sørger for at det er de sterkeste som blir sendt ut.

Det er bare i forhold til forekomsten av PTSD at soldater som har vært utsendt, er hardere rammet enn andre.

Konsekvenser i fokus

Undersøkelsen er basert på en gjennomgang av utvalgte studier fra perioden 1992-2009, samt noen undersøkelser fra perioden omkring Vietnamkrigen.

Formålet med undersøkelsen har vært å forberede de neste trinnene i prosjektet Lyk-Jensen er leder av.

I alt er det fire trinn, og denne undersøkelsen var nummer to.

– Hovedformålet vårt er å undersøke konsekvensene av å bli utstasjonert, og fremover skal vi utføre en spørreundersøkelse med soldater som enten tidligere har vært eller er utstasjonert, sier hun.

– Dessuten skal vi se på registerdata over de vel 27 000 danske soldatene som har vært utstasjonert. Ut fra de dataene vil vi se på blant annet soldatenes demografi, helseprofil og arbeidsmarkedsforhold, forklarer Lyk-Jensen.

Undersøkelsen er tilgjengelig på sfi.dk.

________________

Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no

Referanse og lenker

Stéphanie Vincent Lyk-Jensens profil

Mer om prosjektet

Powered by Labrador CMS