Mindre spesifikke minner etter traume?

Et traume påvirket hvordan kvinner som hadde opplevd overgrep husket fortiden, men ikke fremtidstenkningen deres, antyder ny doktorgrad. Feltet er understudert, mener traumeforsker.
8.12 2011 05:00

Traumatiske hendelser kan forandre livene våre, men også minnene.
Kanskje er det et sinnautbrudd fra mor eller far du husker best fra tidlige år, eller er skummelt møte med julenissen? Kanskje er det ditt første kyss du husker sterkest.
 
Vi husker følelsesmessige inntrykk bedre enn nøytrale, men et traume kan påvirke hvordan vi husker.
 
Det var også hva Ines Blix fant i arbeidet med i doktorgraden sin ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.
 
Hun undersøkte hukommelse hos kvinner som hadde opplevd seksuelt overgrep som voksne. Noen hadde opplevd overfallsvoldtekt, andre var blitt voldtatt av en bekjent.
 
De traumeutsatte kvinnene husket fortiden mindre spesifikt enn kvinner som ikke hadde opplevd et traumet, ifølge studien hennes.
 
- Støtter gammel hypotese
 
I tre studier har Blix, som er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, studert ulike prosesser knyttet til glemsel, selvbiografisk hukommelse og fremtidsrettet tenkning hos de traumatiserte kvinnene, og en kontrollgruppe.
 
I en av studiene ble de bedt om å assosiere et ord med noe de så for seg i fortiden.

- Hvis jeg spurte dem om å komme med et spesielt minne som de assosierer med ordet ’glad’, kunne flere av de traumeutsatte si generelle ting som: ”hver gang jeg var hos bestemor og bestefar, var jeg glad”.


(Foto: Taran Steen)

- Mens kvinnene i kontrollgruppa kunne si mer spesifikke ting, som ”en gang da jeg fikk A på en matteprøve, ble jeg veldig glad”, sier Blix.

At kvinnene husket spesifikke hendelser i barndommen dårligere, kan se ut til å støtte en gammel hypotese, mener Dagfinn Winje som leder forskningsgruppa for traumeforskning ved Universitetet i Bergen.

- Det kan nesten virke som at det blir et kapasitetsproblem i hjernen på grunn av traumet.

- Mange som søker behandling har dårligere hukommelse for ting som har skjedd før den traumatiske hendelsen, sier han.

Kontrovers om egen traumehukommelse

Det er lite forskning på de spesifikke hukommelsesmekanismene knyttet til posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), ifølge Blix, som får støtte av Winje.
 
Ifølge Blix, har det imidlertid vært en kontrovers på forskningsfeltet om det er spesielle hukommelsesmekanismer hos traume-eksponerte mennesker. Det har hun forsøkt  å finne ut av.
 
- Vi finner lite støtte for at det er spesielle hukommelsesmekanismer som opererer hos traumeutsatte mennesker, sier Ines Blix.
 
- Mine funn støtter at traumene går gjennom de vanlige hukommelsesprosessene som andre minner, sier Blix.
 
Snarere vondt minneinnhold?
 
Et funn i avhandlingen hennes er at emosjonelt materiale generelt er vanskeligere å glemme, uavhengig av om man er blitt eksponert for et traume eller ikke.
 
For å finne ut hvilket minnemateriale man vanskeligst glemmer, brukte Blix en metode som undersøker automatisk glemming av ord under gitte omstendigheter.
 
De emosjonelt ladde ordene var motstandsdyktige mot slik automatisk glemming - de ble værende i hukommelsen hos alle kvinnene, også de som ikke hadde opplevd traume, ifølge Blix sin studie.
 
- At denne typen automatisk glemming ikke fungerer for emosjonelt materiale kan tenkes å ha mer negative konsekvenser for traume-eksponerte deltakere, sier hun.
 
 
Kvinnene som hadde opplevd seksuelt overgrep husket ikke traumerelaterte ord mer enn andre følelsesladde ord, og de husket dem på lik linje med at de ikketraumatiserte kvinnene husket de følelsesladde ordene.
 
Man husker emosjonelt materiale – men det er ikke bare fordi du er traumatisert, mener Blix.
 
- Man kan tenke seg at det er innholdet i det vi husker som kan være avgjørende for hva slags reaksjoner vi får, og kanskje ikke så mye at vi har egne kognitive mekanismer for å husker traumatiske hendelser, sier Blix.
 
Generell fortid - generell fremtid?

Innenfor kognitiv psykologi tenker man seg at hukommelse og tanker om framtiden er styrt av det samme systemet.

Innenfor fagfeltet er det også foreslått at grunnen til de mindre spesifikke minnene er knyttet til depresjon, og at man samtidig får mer generelle tanker om fremtiden.

Men selv om Blix fant at de traumatiserte kvinnene hadde mindre spesifikke minner fra fortiden enn de andre kvinnene, fant hun ingen indikasjon på at fremtidstenkningen var påvirket på samme måte.

Blix stilte blant annet følgende spørsmål til kvinnene: ”Kan du se for deg en spesifikk episode i framtiden, når jeg sier ordet ’fest’?”

- Det vi fant var at traumesymptomer hos kvinnene hadde sammenheng med hvor spesifikt de tenkte på fortiden, men ikke hvor spesifikt de tenkte på framtiden, sier hun.

- Når det gjaldt hvor langt fram og tilbake i tid de forholdt seg til, fant vi ingen forskjell mellom kontrollgruppa og de traumeutsatte – vi fant altså ingen indikasjon på såkalt framtidsforkorting hos de som hadde symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse, sier Blix.

Framtidsforkorting

Fenomenet ’foreshortened future’, eller forkortet framtid, er en av flere faktorer som inngår i diagnosekriteriene for posttraumatisk stressforstyrrelse.

Det innebærer at enkelte som har opplevd et traume, ser ut til å forholde seg til fremtiden på en litt annen måte enn personer som ikke har opplevd traume.
 
Dagfinn Winje har sett dette på nært hold. Han har forsket på overlevende, deres pårørende og etterlatte etter bussulykken i Måbødalen i august 1988, der 12 barn fra den svenske småbyen Kista, og fire voksne, mistet livet.
 
- Mange hadde sluttet å legge planer, både på kort og på lang sikt, og særlig de som hadde mistet et barn i ulykken. Det er en illustrasjon på en slik opplevelse av forkortet framtid, forteller han.
 

Tap av barn gjorde at foreldre sluttet å legge planer for framtiden, ifølge Dagfinn Winje. (Foto: iStockphoto)
 
Winje tror at noen av ungdommene som var på Utøya 22.juli også kanskje opplever dette.
 
- Samtidig er dette svært ressursrike unge som nettopp ønsker å påvirke egen og andres framtid. Men vi kan ikke utelukke at flere av dem, for en periode i alle fall, har mistet noe av framtidstroen, sier han.
 
Ulike traumer - ulike symptomer?
 
Selv om mange med PSTD kan ha en opplevelse av en forkortet framtid, har ikke alle det. Det kan være avhengig av hva slags traumatisk hendelse de har opplevd, mener Winje.
 
Det er naturlig å tenke seg at symptomene etter en overfallsvoldtekt kan være annerledes enn når personer mister et barn eller en annen de står svært nær, ifølge Winje.
 
Tre hovedgruppene av symptomer som kan følge en overfallsvoldtekt er invaderende tanker og drømmer, unngåelsesatferd og kraftig økt spenningstilstand i kroppen.
 
Winje er i utgangspunktet ikke overrasket over at gruppen mennesker som har opplevd denne typen traumer ikke ser ut til å ha en forstyrret framtidstenkning i Blix sin studie, men samtidig tror han at det vil kunne være store individuelle forskjeller.
- Hvis du er 30 år, ser på deg selv som vakker, frisk og framgangsrik, og så inntreffer en voldtekt og du går inn i en langvarig reaksjon, vil du nok ha problemer med å hente fram de samme tankene om framtiden som du hadde, sier han.
- Bør se på flere aspekter
 
Ines Blix mener vi nå trenger mer forskning på framtidsrettet tenkning etter traumer, blant annet for å finne ut hvem som vil ha problemer med å forholde seg til framtid og planer etter en vond og voldsom hendelse.
- I vår studie målet vi fremtids tenking på en måte - fremtidige studier bør se på flere aspekter ved fremtidsrettet tenking hos traume-eksponerte, sier hun til forskning.no.
 
En svakhet som er nevnt i de vitenskapelige artiklene, er at kvinnene selv rapporterte traumesymptomene ved hjelp av måleverktøy - de ble ikke klinisk evaluert.
 
- Hukommelse viktig for hvem vi er
 
Dagfinn Winje er enig i at det mangler kunnskap om ulike hukommelsesprosesser som kan knyttes til posttraumatisk stressforstyrrelse.
 
- Jeg synes at man i klinisk psykologi har understudert felt som er knyttet til hukommelse og glemsel, sier han.
 
- Forskning på dette er nyttig fordi det kan påvirke våre teorier og behandlingsmetoder. Hukommelsen og bilder fra fortiden vår er kanskje viktigere for hvem vi er, enn hva mange tror.
 
- Mer kunnskap kan gjøre oss behandlere bedre i stand til å påvirke folks hukommelse og glemsel. Kanskje er dette lettere enn det å forandre enn personligheten deres, sier Winje til forskning.no.
 
Referanse: 
 

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Om traumer:

Fellesbetegnelse på alle slags kroppslige og mentale skader (psykisk traume) og belastninger som skyldes påvirkning utenfra.

Dersom en person, etter å ha opplevd en traumatiske hendelse, har et visst antall symptomer fra ulike kategorier, blant annet ent slik endret fremtidstenkning, i tillegg til at tilstanden er et betydelig problem i hverdagen, får vedkommende diagnosen posttraumatisk stressforstyrrelse.

(kilder: Store norske leksikon/Dagfinn Winje)

Emneord

Annonse

Annonse