Ragnhild Bang Nes, lykkeforsker
Ragnhild Bang Nes, lykkeforsker

Lykkeforsker vant pris for forskning på glede og trivsel

Publisert

Samme dag som FN kåret Norge til verdens lykkeligste land, fikk lykkeforskeren Ragnhild Bang Nes pris for sin forskning på glede, trivsel og livskvalitet.

Ragnhild Bang Nes har vært med på å utarbeide en ny nasjonal strategi for måling av lykke, og ble mandag tildelt prisen for årets nyvinning i norsk psykologi av Psykologiforbundet.

Nes og hennes kolleger ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo har pekt på mangler i dagens system for måling av lykke i samfunnet, og foreslår løsninger som kan gi myndighetene viktig kunnskap til samfunnsplanlegging og bedre forståelse for hvordan politiske tiltak påvirker innbyggernes velferd. De håper at et bedre overvåkingssystem kan brukes på kommunenivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå, og bidra til å gi befolkningen et bedre liv.

– Vi vet generelt mye om hvor tilfredse folk er, men har lite nyansert kunnskap om andre sider av livskvaliteten i Norge – slik den oppleves. Vi vet for eksempel lite om opplevelse av engasjement og mening, mestring og autonomi i ulike befolkningsgrupper og hvordan livskvaliteten utvikler seg over tid, sier prisvinneren.

En FN-rapport som ble lagt fram mandag, kåret Norge til verdens lykkeligste land. I rapporten fastslås det at Norge ikke er lykkelig på grunn av oljen, men til tross for den. Rapporten har som mål å fremme sosial tillit og likestilling.

(©NTB)