Smittsom flatfyll

Det er ikke sikkert flatfylla øker på grunn av lavere priser eller moralsk forfall. Venners drikkemønster kan bety mer.

Publisert

Den økende flatfylla og helgefylla i Storbritannia bekymrer myndighetene.

Nå viser datasimuleringer at det er ikke sikkert det er lavere priser eller lengre åpningstider i butikkene som er årsaken til økningen, men rett og slett at folk gjør som vennene sine.

– Mote er tilstrekkelig for å forklare den økende flatfylla, sier økonomene Paul Ormerod fra Volterra Consulting i London til tidsskriftet Nature.

Flatfyllere

Sammen med Greg Wiltshire gjorde han en nettbasert undersøkelse av 504 personer mellom 18 og 24 år i Storbritannia.

Flatfyllere ble definert til å være de som gikk ut for å drikke seg fulle, eller de som drakk ti eller flere drinker på en kveld minst en gang i uka. 16,2 prosent av respondentene i undersøkelsen havnet i disse kategoriene.

De fleste sa også at vennene deres var likedan. Over halvparten av flatfyllerne svarte at alle eller nesten alle vennene oppførte seg likt. Bare 15 prosent av dem som ikke ble definert som flatfyllere, sa at flatfyllere utgjorde majoriteten av vennene deres.

Simulering

Forskerne simulerte deretter en befolkning hvor to prosent var flatfyllere.

Personer ble konvertert til flatfyllere dersom andelen av deres venner som bedrev flatfyll passerte en vilkårlig valgt terskel. Noen ville derfor være enkle å få med seg, mens andre viste større motstand.

Deretter endret Ormerod og Wiltshire på de sosiale nettverkene, for å se på hvilken måte forskjellige sosiale strukturer påvirket hvordan drikking spredde seg gjennom befolkningen, og hvor den klynget seg.

Klikkete nettverk

Små nettverk viste seg å stemme best med den virkelige verden. Dette er klikkete nettverk som plutselig kan endre oppførsel når noe sprer seg uten spesielle eksterne faktorer.

Ormerod og Wiltshire tror at flatfyll kan være et slikt fenomen.

– Man kan se klare bølger av mote i drikkemønsteret i Storbritannia, uten endringer i åpningstider eller inntekter. Det har vært perioder hvor Storbritannia har vært mer edruelig og det har vært perioder hvor landet har vært mer drikkfeldig, sier Ormerod.

Han sier at det ikke finnes noen enkle, kjente måter å “bryte inn” i slike nettverk. Nå håper han å utvide modellen for å undersøke fenomenet grundigere.

– Hvis man ikke tar mote med i betraktningen når man skal forsøke å stoppe trenden, er det en høy risiko for at tiltakene feiler, sier Ormerod til Nature.

Referanse:

Paul Ormerod og Greg Wiltshire; ‘Binge’ drinking in the UK: a social network phenomenon; preprint; arXiv, juni 2008.
 

Lenke:

Nature: Booze binges are catching