Fortsatt er det mye forvirring rundt bruk av munnbind. Det gjør det verre for folk med sosial angst, ifølge ny studie.
Fortsatt er det mye forvirring rundt bruk av munnbind. Det gjør det verre for folk med sosial angst, ifølge ny studie.

Munnbind kan være vanskelig for folk med sosial angst, mener forskere

Ikke nødvendigvis på grunn av skjulte ansikter, men fordi det oppstår forvirring om når man skal bruke dem og hva som er sosialt akseptert.

Er det greit å droppe munnbindet nå? Hvis ikke, hvor og når bør vi fremdeles bruke det?

Nå som samfunnet gjenåpnes og nye anbefalinger og regler legges frem, kan det være vanskelig å holde oversikt.

Dette skaper særlig problemer for folk med sosial angst, spesielt når det gjelder munnbind, ifølge forskere.

Et av de tydeligste symptomene for folk med sosial angst, er nemlig frykten for at andre skal danne seg en negativ mening om dem.

Derfor kan munnbindbruken skape problemer. De frykter negativ oppmerksomhet fordi de bruker – eller ikke bruker – munnbind.

– Folk som sliter med sosial angst kan oppleve mer stress relatert til munnbindbruk, ikke bare i løpet av pandemien, men også etter at den er over, skriver forskere ved University of Waterloo i Canada i en pressemelding.

De har nylig publisert en studie i det vitenskapelige tidsskriftet Anxiety, Stress & Coping der de antyder at folk som tidligere ikke har hatt angstlidelser, kan få det nå.

Får problemer når samfunnet åpner opp

– Det har vært forsket mye på konsekvensene koronapandemien har hatt på mental helse, inkludert angst og depresjon, sier David Moscovitch, professor i Psykologi ved Waterloo i pressemeldingen.

– Men vi vet fortsatt lite om konsekvensene munnbindene har hatt på det sosiale, sosial angst og generell mental helse, sier han.

Moscovitch mener også at nå som samfunnet åpner opp igjen, dukker det kanskje opp nye, uskrevne regler for hvordan vi skal omgå hverandre. Han undrer seg hvordan folk med sosial angst vil oppleve dette.

Angen påvirker bruk av munnbind

De kanadiske forskerne har gjort en gjennomgang av tidligere forskning.

Der har de sett på mekanismer de mener har sammenheng med munnbind og angst. Det er blant annet overfølsomhet for sosiale normer, mangel på evne til å tyde ansiktsuttrykk og tilbøyeligheten til å bruke munnbind for å skjule seg selv.

De mener at sosial angst påvirker måten de bruker munnbind på. Hva de tenker om andre folk, hva de tror andre folk tenker om dem og hvilke forventninger de tror folk har, kan bety mer enn selve frykten for smitte.

Derfor kan folk med angst tolke anbefalinger om bruk av munnbind annerledes enn det helsemyndighetene gjør.

Skjuler seg bak munnbindene

Forskerne mener også at munnbindene kan fungere som en form for beskyttelse. De mener munnbindene gjør det mulig for folk med angst å skjule feil de mener at de selv har.

Dette kan gjøre det vanskeligere for folk å slutte med munnbind når det ikke lenger er anbefalt fra myndighetene, argumenterer forskerne.

Dette er ikke professor Tilmann von Soest ved Universitetet i Oslo helt enig i.

– Om alle andre slutter å bruke munnbind, vil de nok ikke synes det er så behagelig eller beskyttende. Da blir oppmerksomheten veldig rettet mot dem, sier han.

– Man kan kanskje skjule seg bak munnbindene, men det forutsetter at alle andre bruker dem også.

En av de tingene folk med sosial angst frykter mest, er negativ oppmerksomhet, forklarer von Soest.

Tilmann von Soest er professor på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.
Tilmann von Soest er professor på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Alle kan oppleve forvirring og ubehag

Von Soest mener, i likhet med de amerikanske forskerne, at bruken av munnbind har gjort det vanskeligere for folk med sosial angst.

– Vi kan alle synes det er ukomfortabelt når vi ikke helt forstår munnbindreglene og anbefalingene, sier han.

– Men for de som har sosial angst, er det langt verre.

Alle mennesker er sosiale vesener, og vi er alle opptatt av å følge normer og regler. Vi er også ganske selvbevisste, forteller von Soest.

– Men for folk med sosial angst kan uklare normer være spesielt utfordrende. Oppmerksomheten de tror de får når de går inn i en butikk, enten med eller uten munnbind, føles svært ubehagelig, sier han.

Har pandemien gjort det lettere?

Til tross for forvirringen om bruk av munnbind, mener professoren at flere med sosial angst kan ha hatt det lettere under pandemien.

– De har ikke blitt tvunget ut i sosiale sammenhenger, og de sluppet unna vanskelige jobbmøter, for eksempel, sier han.

– Det har vært en tid hvor de kanskje har hatt det enklere med å håndtere hverdagen. Og det kan til og med være slik at et munnbind kan ha gjort det lettere for dem, sier han.

Men folk med sosial angst kan også ha andre former angst. Mange kan for eksempel være redde for å for å bli smittet av koronaviruset.

– Forsiktige og engstelige personer vil ha slitt mer med bekymringer om å bli smittet, og munnbindet kan ha vært spesielt viktig dem, sier von Soest.

Referanse:

David A. Moscovitch: Effects of mask-wearing on social anxiety: an exploratory review. Anxiety, Stress & Coping. Juni 2021. DOI: https://doi.org/10.1080/10615806.2021.1929936

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS