Tvangsmessig forhold til sex kan ha sammenheng med epigenetikk som gir forhøyde oxytocin-nivåer, viser svensk forskning. (Foto: Shutterstock).
Tvangsmessig forhold til sex kan ha sammenheng med epigenetikk som gir forhøyde oxytocin-nivåer, viser svensk forskning. (Foto: Shutterstock).

Sex-avhengighet kan skyldes forstyrrelse av signalstoff i hjernen

Svenske forskere har funnet ut at folk med sexavhengighet har en genetisk mangel på bremsesignaler som gir forhøyede nivåer av oxytocin.

De siste årene har vi kunnet lese om at flere kjendiser i USA har blitt behandlet for sex-avhengighet. Kanskje en dårlig unnskyldning for utroskap, men dette er et reelt problem for mange.

Til NRK uttaler psykiater og sex-ekspert Haakon Aars at slike pasienter gjerne har ustabil personlighetsstruktur og et dårlig selvbilde.

Sexavhengighet kjennetegnes ved at man har ukontrollerbare tvangstanker om sex eller seksuelle vaner som medfører risiko eller problemer. De som rammes, har ofte høyt forbruk av pornografi.

Innen psykologien anses dette som en personlighetsforstyrrelse. Hyperseksuell forstyrrelse regnes av Verdens helseorganisasjon, WHO, som en diagnose på linje med andre impulskontroll-forstyrrelser.

Fant gener som påvirker oxytocin i hjernen

Nå har svenske forskere gjort funn som tyder på at forstyrrelsen kan skyldes et uvanlig gen-uttrykk.

Studien er gjort av forskere ved Umeå og Uppsala universitet, i samarbeid med Karolinska Institutet. Den er publisert i tidsskriftet Epigenetics.

Forskerne har analysert blodprøver fra 60 pasienter som var til behandling for hyperseksuell oppførsel ved spesialklinikken ANOVA ved Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige.

Blodprøvene ble så sammenlignet med en blodet til 33 friske frivillige i en kontrollgruppe.

- Vi kunne se påvirkning på gener som regulerer hormonet oxytocin i hjernen hos de som oppførte seg hyperseksuelt. Dette kan medføre forhøyde oxytocin-nivåer, sier Adrian Boström ved Institutt for nevrovitenskap ved Uppsala universitet, til forskning.se.

Forskerne så spesielt på den såkalte DNA-metyleringen i mikro-RNA. Dette er gen-sekvenser som blant annet regulerer genuttrykk, det vil si hvor mye av et gen eller et protein som produseres.

Et annet ord for dette er epigenetikk.

Mangler bremse-gen

Forskerne identifiserte to mikro-RNA med endret funksjon for DNA-metylering hos pasienter. Dette er genetiske brytere som skrur gener av eller på under utviklingen.

Nærmere analyse avslørte at ett koblet mikro-RNA, nummer 4456, var undertrykt. Dette har til oppgave å regulere effektene av høye nivåer av hormoner. Forskerne antar at det skal regulere effektene av oxytocin.

Med redusert gen-demping kan man forvente å få forhøyede nivåer av oxytocin, for eksempel når man har sex.

Oxytocin har betydning for sosial tilknytning og etablering av tillit mellom individer. Det kalles også velværehormon eller kjærlighetshormonet.

Det skilles blant annet ut hos moren etter en fødsel og får livmoren til å trekke seg sammen. Det skilles også ut under amming og orgasme, ifølge Store Norske Leksikon.

Kan gi håp om bedre behandling

- Våre resultater tyder på at det kan være verdt å undersøke fordeler med legemiddelbehandling eller psykoterapi for å påvirke oxytocin-systemet hos disse pasientene, sier professor Jussi Jokinen ved Institutt for klinisk vitenskap ved Umeå universitet til forskning.se.

Men han føyer til at mer forskning trengs for å kartlegge den nøyaktige rollen som oxytocin har for sex-avhengighet og hvordan dette reguleres.

Forskjellen i DNA-metylering mellom pasientene og kontrollgruppen var bare 2,6 prosent. Det gjør at det er for tidlig å dra sikre slutninger om påvirkningen.

Men annen forskning tyder på at selv ørsmå forskjeller i metylering kan ha store effekter ved komplekse tilstander som depresjon og schizofreni.

Liknende funn hos alkoholikere

Forskerne sammenlignet også DNA-metyleringen i blodet hos 24 alkoholavhengige og friske individer.

De fant betydelige endringer i samme DNA-område hos alkoholavhengige som hos de sexavhengige.

Forskerne mener funnene tyder på kobling til kjennetegn på avhengighet, som tvangsmessige handlinger, impulsivitet og avhengighet.

Likhetstrekk med alkoholisme og spillegalskap

Sex-avhengigheten kan minne om spillegalskap, alkoholisme og spiseforstyrrelser, der tankevirksomheten i store deler av døgnet domineres av spilling, alkohol eller mat.

Både begrepet og hvor vanlig det er, er likevel omstridt. Ifølge medisinsk litteratur rammer hyperseksualitet tre til seks prosent av befolkningen.

En seksualundersøkelse i Sverige fra 1996 antydet at så mange som 12 prosent av mennene og 7 prosent av kvinnene led av det.

Referanse:

Boström m f: Hypermethylation-associated downregulation of microRNA-4456 in hypersexual disorder with putative influence on oxytocin signaling: A DNA methylation analasys of miRNA genes. Epigenetics, 22. September 2019. doi.org/10.1080/15592294.2019.1656157

Powered by Labrador CMS