Arrangerer netthøring om NRKs framtid

Mener du noe om NRK? Medievitere ved Universitetet i Bergen syns ikke Kulturdepartementet legger godt nok til rette for åpen høring om NRKs framtid. Derfor arrangerer de sin egen netthøring fra i dag.

Vox Publica

Vox Publica betyr “den offentlige stemme”.

Det er navnet på et nettmagasin om demokrati og ytringsfrihet.

Magasinet gis ut av Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

- Målet er å bidra til å høyne nivået på kunnskapen og ordskiftet om demokrati og ytringsfrihet i Norge, heter det på magasinets nettsider.

Du finner det på www.voxpublica.no.

- Vi tar kulturminister Trond Giske på ordet, sier Jostein Gripsrud, ansvarlig redaktør i nettmagasinet Vox Publica.

Magasinet inviterer nå til “bred og åpen netthøring om NRKs framtid og forslaget til ny allmennkringkastingsplakat”.

- Godt gjemt

Forslaget til ny allmennkringkastingsplakat ble lagt frem i mai i år, og inneholder forslag til nye, overordnede retningslinjer for statskanalens virksomhet.

 

- I forbindelse med fremleggingen sa Giske: “Vi ønsker å få bredest mulig deltakelse i diskusjonen om NRKs allmennkringkasteroppdrag. Dette blir den største diskusjonen om NRKs rolle kanskje noen gang”, skriver Vox Publicas redaksjon i en pressemelding.

- Men kulturdepartementet har ikke sørget for å legge til rette for debatt ut over vanlig høring blant utvalgte organisasjoner og virksomheter.

- NRK-plakaten er svært godt gjemt på www.regjeringen.no.

- Alle bør få sjansen

Debattopplegget som ble lansert av Vox Publica i dag skal gi alle muligheten til å si sin mening om NRK.

- Vi syns temaet er så viktig at alle som ønsker det bør få sjansen til å delta i debatten, sier Olav A. Øvrebø, prosjektleder for Vox Publica.

Redaksjonen ønsker også å få frem synspunkter som ellers ikke ville blitt representert.

Nettmagasinet ber lisensbetalerne ta stilling til spørsmål som:

- Er TV-lisensen liv laga i en heldigital medieverden?

- Skal NRK få lov til å delfinansiere seg med annonser?

Vil sende sammendrag

Redaksjonen vil også invitere interesserte forskere, representanter for pressgrupper og andre til å skrive innlegg om sitt syn på NRKs framtid og allmennkringkastingsplakaten.

- Dersom interessen for NRK-debatten er stor, vil et sammendrag av innlegg og innspill bli sendt til Kulturdepartementet som en egen høringsuttalelse.

For anledningen har redaksjonen redigert ned videoen av Giskes presentasjon av NRK-plakaten i mai, og gjort den tilgjengelig gjennom YouTube.

Høringsfristen er 1. september.

Lenke:

Kultur- og kirkedepartementet: Allmennkringkastingsplakat for NRK

Powered by Labrador CMS