Studiet starter allerede i november. Siw Thokle, avdelingsleder for etter- og videreutdanning, håper på søkere med bred politibakgrunn. (Foto: PHS)
Studiet starter allerede i november. Siw Thokle, avdelingsleder for etter- og videreutdanning, håper på søkere med bred politibakgrunn. (Foto: PHS)

Politihøgskolen oppretter nytt studium om hatkriminalitet

Hatkriminalitet får stadig større fokus i samfunnet, men anmeldelsene er få og mørketallene trolig store. Det nye studiet om hatkriminalitet skal gjøre politiansatte og samarbeidende etater i bedre stand til å identifisere, forebygge og bekjempe hatkriminalitet.

– Kompetanse til å gjenkjenne og håndtere hatkriminalitet er viktig for å kunne ivareta de som utsettes for disse handlingene, forteller Siw Thokle, avdelingsleder for etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen.

Hun bruker eksempler fra blant annet sjikane eller hatefulle ytringer på nett for å forklare problematikken.

– Selv om ytringsfrihet i Norge står sterkt, er det viktig å ha tilstrekkelig kunnskap for å identifisere hvor grensen går i forhold til straffbare og hatefulle ytringer. For å kunne identifisere hva som kan være hatkriminalitet trenger vi et politi som ser det som er vanskelig å få øye på, som reflekterer over situasjoner, og som har kunnskap nok til å vite når handlinger beveger seg inn i et straffbart spor, forklarer Thokle.

Les mer på Politihøgskolen sine nettsider.

Powered by Labrador CMS