Det er stor interesse for masterprogrammene ved Politihøgskolen. (Illustrasjonsfoto: Politihøgskolen)
Det er stor interesse for masterprogrammene ved Politihøgskolen. (Illustrasjonsfoto: Politihøgskolen)

Flere vil ta masterutdanning ved Politihøgskolen

Til høstens opptak har 90 personer søkt master i politivitenskap og 108 erfaringsbasert master i etterforskning. Henholdsvis 15 og 33 prosent flere søkere enn ved forrige søknadsfrist.

– Det er svært gledelig med stor interesse og høye søkertall til begge masterne som vi tilbyr ved Politihøgskolen. Gjennom masterutdanningene vil vi bidra til å heve kompetansen i politiet, sier studieleder for masterprogrammene, Nina Jon.

– Master i politivitenskap har som formål å høyne analyse- og forskningskompetansen innen politiet, mens erfaringsbasert masterstudium i etterforskning vil møte behovet for praksisnær og kunnskapsbasert faglig fordypning og fagledelse, fortsetter Jon.

Hun legger til at det ved hvert opptak tilbys cirka 30 studieplasser per masterprogram.

Powered by Labrador CMS