Det er stor interesse for masterprogrammene ved Politihøgskolen. (Illustrasjonsfoto: Politihøgskolen)
Det er stor interesse for masterprogrammene ved Politihøgskolen. (Illustrasjonsfoto: Politihøgskolen)

Flere vil ta masterutdanning ved Politihøgskolen

Til høstens opptak har 90 personer søkt master i politivitenskap og 108 erfaringsbasert master i etterforskning. Henholdsvis 15 og 33 prosent flere søkere enn ved forrige søknadsfrist.

– Det er svært gledelig med stor interesse og høye søkertall til begge masterne som vi tilbyr ved Politihøgskolen. Gjennom masterutdanningene vil vi bidra til å heve kompetansen i politiet, sier studieleder for masterprogrammene, Nina Jon.

– Master i politivitenskap har som formål å høyne analyse- og forskningskompetansen innen politiet, mens erfaringsbasert masterstudium i etterforskning vil møte behovet for praksisnær og kunnskapsbasert faglig fordypning og fagledelse, fortsetter Jon.

Hun legger til at det ved hvert opptak tilbys cirka 30 studieplasser per masterprogram.