I byer som Oslo blir psykisk syke ofte transportert av ordinære ambulanser med en uniformert politi til stede. Bak ambulansen kjører det en politibil. Flere byer har satset på egne psykiatriambulanser. Nå forsker svenske forskere på om de gjør en forskjell.

I byer som Oslo blir psykisk syke ofte transportert av ordinære ambulanser med en uniformert politi til stede. Bak ambulansen kjører det en politibil. Flere byer har satset på egne psykiatriambulanser. Nå forsker svenske forskere på om de gjør en forskjell.

Psykiatri­ambulansen blir vanligere i byene. Gjør den en forskjell?

Når politi og ambulansepersonell rykker ut handler det ofte om psykiatri. Flere steder i Skandinavia har det derfor kommet egne psykiatriambulanser. Nå kommer forskningsresultatene.

Om du blir alvorlig fysisk skadd eller syk, kommer ambulansepersonell og gir deg akuttmedisinsk behandling.

Blir du derimot alvorlig psykisk syk, kommer politiet.

Slik bør det ikke være, mener mange.

Oftere psykiatri

De siste årene har oppdragene som nødetatene blir kalt ut på, oftere og oftere handlet om psykiatri.

Det forteller sykepleier Ann Christin Werner Michelsen til Fagbladet. Hun er en av dem som henter de sykeste pasientene i stedet for å tilkalle politiet. Hun jobber i Helse Bergen, som har hatt slike ambulanser i 17 år allerede.

Også i Stavanger har de hatt slike ambulanser i flere år allerede.

Oslo-politiet har i mange år ønsket seg dem, men ikke blitt hørt, ifølge Fagbladet.

Flere har latt seg inspirere av Bergen og Stavanger. Både i Amsterdam, Stockholm og København har de etablert slike ambulanser.

Første resultater er lovende

Etter at både Göteborg og Stockholm hadde prøvd dette ut, besluttet politikerne i Region Skåne i Sverige å gjøre det samme i en toårsperiode.

Samtidig fikk Malmö universitet spørsmål om å gjøre en studie av pasientenes, pårørende og helsepersonellets opplevelser av møtet med denne tjenesten.

Nå har de første resultatene fra et pilotprosjekt kommet.

Resultatene er tydelige

Studien er for liten til at forskerne kan dra generelle konklusjoner fra den. De foreløpige resultatene fra intervjuer med totalt elleve pasienter, sykepleiere og pårørende er likevel tydelige.

De opplever en stor forskjell. Både pasienter og pårørende uttrykte at de følte seg tryggere. De opplevde seg sett og hørt. Sykepleierne tok seg tid med pasientene.

Det kan handle om noe så enkelt som at den psykiatriske sykepleieren setter seg ned, i øyehøyde med pasienten, for å få bedre kontakt.

– Det gjelder å formidle budskapet: Akkurat nå er du den viktigste, jeg vil høre på deg. Fortell meg hvordan du har det.

Dette sier en av forskerne, Charlotta Sundqvist, til forskning.se.

Følte seg som vanlige mennesker

Flere av pasientene som ble intervjuet, kunne fortelle at de følte seg sett på som vanlige mennesker som bare hadde det dårlig akkurat da.

Pasienter som tidligere ikke frivillige hadde ønsket å bli med i ambulansen til sykehusbehandling, ble nå med uten bruk av tvang.

Ann Christin Werner Michelsen forteller til Fagbladet at politiet i Bergen ofte uttrykker en lettelse når psykiatriambulansen kommer.

– Vi bruker spesialkunnskap til å trygge situasjoner, bygge relasjoner og roe pasientene så fort som mulig, sier hun.

Ikke unødig stigmatisert

Slik det er i dag i byer som Oslo, blir psykisk syke ofte transportert av ordinære ambulanser med en uniformert politi til stede. Bak ambulansen kjører det en politibil. Er pasienten utagerende blir vedkommende transportert i selve politibilen.

Dette går ut over kapasiteten til politiet. Men det er også stigmatiserende for pasienten.

– Vi ser at psykiatriambulanser virker stigmadempende der det har blitt brukt, målt opp mot den ekstreme belastningen det er å bli henta av politiet. Folk oppfatter seg selv ofte ikke farlige for noen som helst og så blir de putta i en politibil av politiet.

Dette sa Anlov Mathiesen i organisasjonen Mental Helse til Politiforum i 2018.

Samarbeidet godt med politiet

I studien fra Skåne viste det seg at teamet i psykiatriambulansen utviklet et godt samarbeid med politiet.

Politiet kunne enten henvende seg til psykiatriambulansen for å få hjelp, eller de fulgte med ambulansen. De holdt seg derimot i bakgrunnen og ventet i tilfelle ambulansepersonellet trengte hjelp.

I Malmö er prøveprosjektet med psykiatriambulansen avsluttet. Nå innføres ambulansene permanent i byen. Et nytt prøveprosjekt har startet i nabobyen Helsingborg.

Forskerne i Skåne fortsetter sin datainnsamling og vil komme med en større studie av resultatene når disse er analyserte.

Referanse:

Charlotta Sunnqvist mfl: A pilot evaluation of a prehospital emergency psychiatric unit: The experiences of patients, psychiatric and mental health nurses, and significant others. Perspectives in psychiatric care, 11. februar 2022

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS