I denne episoden diskuterer vi med Lene Korseberg om hvorfor vi gjør som staten sier, og hvorfor det eventuelt er riktig.
I denne episoden diskuterer vi med Lene Korseberg om hvorfor vi gjør som staten sier, og hvorfor det eventuelt er riktig.

Hvorfor skal vi gjøre det staten ber oss om?

PODCAST: Nordmenn er kjent for høy tillitt til myndighetene, og vi gjør lydig som myndighetene ber oss gjøre. Hvorfor er vi så lydige, og hva gjør at vi mener det er riktig å følge alle lovene og reglene som innføres?

Du kan lytte i spilleren under, eller finne episoden i Spotify. Spesielt det siste året har dette spørsmålet blitt diskutert mye i forbindelse med de strenge restriksjonene som har fulgt med covid-19 pandemien. Denne episoden av Statsvitenskap og sånt handler om dette viktige og aktuelle spørsmålet.

Fordi Norge er et demokrati tenker vi at folket er de som bestemmer lovene, fordi vi velger politikerne. Derfor er lovene vår felles vilje, og på samme måte som vi er forpliktet til å følge de beslutningene vi tar sammen med familie og venner er vi forpliktet til å følge lovene som innføres. Samtidig straffer staten oss hvis vi ikke følger lovene som innføres. Spørsmålet er derfor: følger vi lovene fordi vi føler oss moralsk forpliktet, eller fordi vi ikke ønsker straff?

Er det legitimt å straffe oss hvis vi ikke følger lover vi er uenig i? Hva er det som gjør at staten har så mye makt, og har staten fortjen makten den har?

Et av de mest grunnleggende spørsmålene

Spørsmålet om hvorfor vi skal følge lover og regler som innføres er egentlig et spørsmål om hva som gjør staten legitim. Det er et av de mest grunnleggende spørsmålene i rettsfilosofi og politisk filosofi.

Lene Korseberg har nettopp skrevet doktoravhandling om hva som gjør staten legitim, og argumenterer for at staten kun er legitim dersom den sikrer grunnleggende rettigheter for alle borgerne i staten. I den grad staten er legitim er den legitim fordi den gir borgerne goder som ikke kan sikres på andre måter.

I denne episoden diskuterer vi med Lene om hvorfor vi gjør som staten sier, og hvorfor det eventuelt er riktig. Du kan lytte i spilleren under, eller finne episoden i Spotify.

Powered by Labrador CMS