Uppsala universitetet ble grunnlagt i 1477, og er det eldste universitetet i Skandinavia.
Uppsala universitetet ble grunnlagt i 1477, og er det eldste universitetet i Skandinavia.

Trues den akademiske friheten i Sverige?

PODCAST: Sverige diskuterer i disse dager en ny lov som lovbeskytte akademisk frihet, men samtidig skal den skal være i tråd med det rådende verdigrunnlaget til samfunnet.

Akademisk frihet er en grunnleggende forutsetning for fri forskning, og innebærer at undervisere og forskere har full frihet til å velge metoder for sin forskning, formidling undervisning. Innad i akademia er det ofte diskusjoner om blant annet metodevalg, forskningsspørsmål og ulike svar på viktige samfunnsspørsmål.

Økonomer og filosofer vil kunne stå mot hverandre i spørsmål om hva som er de beste løsningene for samfunnet. Uenighet og diskusjon er med på å teste hva som er de beste argumentene og avdekke sannheten rundt grunnleggende samfunnsspørsmål. Derfor har akademisk frihet vært en bærebjelke i akademia minst siden opplysningstiden.

Ny, svensk lov

Sverige diskuterer i disse dager en ny lov som på den ene siden ønsker å lovfeste prinsippet om akademisk frihet, men samtidig påpeker at den akademiske friheten skal baseres på samfunnets verdigrunnlag. Loven vil, på den ene siden, lovbeskytte akademisk frihet, men, på den andre siden, skal den skal være i tråd med det rådende verdigrunnlaget til samfunnet. Å si at den akademiske friheten er bundet av det rådende verdigrunnlaget åpner opp for mange spørsmål.

Hvem bestemmer hva samfunnets verdigrunnlag skal være? Er det politikerne, folket, eller andre? Er det i det hele tatt mulig å identifisere et enhetlig verdigrunnlag som samfunnet er bygd på? Historisk har den akademiske friheten ofte utfordret samfunnets verdigrunnlag, og utfordringen av vedtatte sannheter og floskler er viktig for å demokratiet og den offentlige debatten.

Aktuelt for flere felt

Spørsmålet om akademisk frihet er ikke bare et spørsmål som er aktuelt for samfunnsvitenskap og humaniora, men er aktuelt også for naturvitenskaplige fag som ofte forsker på kontroversiell teknologi som GMO, kloning, stamcelleforskning og tilsvarende.

I denne episoden av Statsvitenskap og sånt analyserer vi spørsmålet om akademisk frihet både generelt, men også konkret med utgangspunkt i lovforslaget i Sverige. Du kan lytte i spilleren under, eller finne episoden i Spotify.

Powered by Labrador CMS