- Jorda har alltid vært rund!

- Det er leit at man fortsatt forteller elevene på barneskolen at middelalderens mennesker trodde at jorda var flat, sier Bjørn Are Davidsen. Han vil gjerne at jorda skal bli rund igjen.

Så smått begynner forestillingen om at folk i gamle dager trodde jorda var flat, å snu. Siste nummer av det svenske bladet Forskning & framsteg har en lengre temaartikkel om emnet, delvis bygget på Jeffrey Burton Russells bok Inventing the Flat Earth: Columbus and the Historians.

Her til lands er det få som har skrevet noe særlig om emnet. Ett av unntakene er Bjørn Are Davidsen, forfatter av Da kvinnen fikk sjel (Luther forlag). Tittelen henspiller på en annen myte om fortiden, nemlig at kristne ikke trodde at kvinner hadde sjel før det ble vedtatt på kirkemøtet i Nikea på 300-tallet.

Kvinner har alltid hatt sjel

- Dette er en myte selv professorer som ellers er oppegående bringer videre hvert år, sukker Davidsen, og understreker at kristendommen alltid har lært at kvinnen har sjel.

Bjørn Are Davidsen er sivilingeniør, og har særlig markert seg i debatten rundt de “historiske” opplysningene som serveres av forfatterne av Da Vinci-koden og Hellig blod, hellig gral. Du kan jo gjette hva han synes om de bøkene. Eller lese om det i Da Vinci dekodet, som nylig kom på Lunde forlag.

Så hvordan ble han interessert i den flate jorda?

Manglende kildehenvisninger

- Jeg ble nysgjerrig fordi ingen som påstod at middelalderens mennesker trodde at jorda var flat, henviste til kilder. Etter hvert fikk mine oppfatninger om middelalderen noen rimelig skarpe skudd for baugen.

- Det var en aha-opplevelse at så mye av det jeg var sikker på om historien bygget på moderne myter. Reaksjonen ble at jeg hver gang jeg hørte noen si noe om middelalderen, regnet jeg det som sikkert at det motsatte var tilfellet.

Smigrer egoet

- Hvorfor har myten om den flate jorda så gode kår hos oss? Er det fordi den smigrer det moderne egoet?

- I dag appellerer myten nok mest til vår selvtilfredshet, til forestillingen om at vi er så mye bedre enn den “mørke middelalder”. For noen tiår siden fungerte den også som argumenter mot den katolske kirken eller kreasjonister (dem som går i mot Darwins utviklingslære), avslutter Davidsen.

Powered by Labrador CMS