Flere spanjoler gambler til tross for finanskrise

Med en finanskrise hengende over Europa har forskere fra Universidad Carlos III de Madrid benyttet anledningen til å analysere krisens innvirkning på gambling og holdninger til spill. I tre år har forskerne samlet data for å kartlegge hvordan krisen påvirker spanjolenes villighet til å sette penger på sjansespill. Konklusjonen av studien er at flere spanjoler gambler nå enn tidligere, men med mindre penger.

I 2009 fant forskerne at 49 prosent av befolkningen, mellom 18 og 75, spiller pengespill regelmessig. I 2011 var tallet nær 64 prosent. Allikevel blir det spilt for mindre penger totalt enn tidligere fordi innsatsen per person har sunket betraktelig. Nå satses det i gjennomsnitt mellom 6 og 30 euro i måneden.

Økningen i antall spillere forklares med at krisen forårsaker at folk som spiller en gang i blant til å spille oftere. Alle håper på å vinne en premie som kan løse, eller i det minste lette på, deres økonomiske bekymringer. Ifølge forskerne bruker personer gjennomsnittlig omtrent 10 minutter per arbeidsdag på pengespill, en klar indikasjon på at det ofte skjer på impuls. Dette gjelder spesielt passive spill som lotterier er blitt langt mer populære de siste årene. (forskning.no/KdlC)