Penger plassert i aksjefond gir over tid høyere avkastning enn i bank. Men fond som er forvaltet av personer i sorg, gjør det dårligere.  (Foto: Aftenposten/Scanpix/NTB)
Penger plassert i aksjefond gir over tid høyere avkastning enn i bank. Men fond som er forvaltet av personer i sorg, gjør det dårligere. (Foto: Aftenposten/Scanpix/NTB)

Aksjefond blir mindre lønnsomme når forvaltere sørger

Aksjefond gir mindre i avkastning når nøkkelforvalteren mister en nær slektning. – Overraskende klart funn, sier NHH-forsker. Også skilsmisser, bryllup og dårlig vær påvirker forvalteren.

Slik ble studien gjort

Forskerne tok for seg 1195 ulike amerikanske aksjefond i perioden mellom 1999 og 2013 som ble aktivt forvaltet. Så plukket de ut de fondene der forvalteren hadde opplevd at en av foreldrene døde, ialt 471 personer.

Forskerne brukte data fra Morningstar, et uavhengig byrå for registrering av fondsresultater. Avkastningen ble sammenlignet med avkastningen i andre fond. 

I den første firemåneders perioden fra foreldrenes dødsfall, falt de etterlatte forvalternes fondsresultater med ett prosentpoeng sammenlignet med andre fond i samme periode.

Åtte måneder etter dødsfallet hadde fondene prestert 2,1 prosentpoeng under kontrollfondene.

Etter femten måneder lå de 3,3 prosentpoeng under sammenlignbare fond.

Forvaltere som opplevde at dødsfallet hadde skjedd uventet, presterte dårligere enn andre etterlatte. 

 

Skal du investere i aksjefond, er det ikke nok å sjekke fondets tidligere avkastning. Du bør også spørre forvalteren om alt er i orden på det personlige planet. 

En ny studie viser nemlig at fondets avkastning blir skadelidende hvis forvaltningssjefen sørger. Du kan altså tape penger på triste hendelser i forvalterens liv, hvis du har kjøpt andeler i et slikt fond.

Det kom frem på en konferanse på Handelshøyskolen BI i Oslo nylig.

– Vi har vist at selv ikke fondsforvaltere er immune mot sterke følelser som følge av private hendelser, sa Tao Schu, som er forsker ved University of Georgia. Han utførte studien i samarbeid med forskere ved Cornell University i USA og National University of Singapore.

Godt og dårlig vær påvirker

Følelser påvirker vanlige folks beslutninger generelt. Det er kjent fra tidligere psykologisk forskning.

– Det er klart at følelser påvirker beslutninger. Kunder gir for eksempel mer tips i snitt på restauranter når det er fint vær. Vi blir også påvirket av hva naboer gjør, sier Trond M. Døskeland, førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole, til forskning.no.

- Vi vet at følelser påvirker investorers innsats, men dette var et overraskende tydelig funn. Det blir interessant å se om man får samme resultat i et annet utvalg, sier Trond M. Døskeland, forsker ved NHH. (Foto: NHH)
- Vi vet at følelser påvirker investorers innsats, men dette var et overraskende tydelig funn. Det blir interessant å se om man får samme resultat i et annet utvalg, sier Trond M. Døskeland, forsker ved NHH. (Foto: NHH)

Den nye studien viser at heller ikke fondsforvaltere er blottet for følelsers påvirkning. De er altså ikke bare rasjonelle pengemaskiner. 

Også tidligere forskning på investeringer har vist lignende men mer kortvarige funn. Profesjonelle investorer ble mer konservative når de var i dårlig humør på grunn av elendig vær.

Skilsmisser, bryllup og fotballseire 

Andre studier har også vist at skilsmisser, og selv positive begivenheter som bryllup, kan gi dårligere avkastning på hedgefonds i avgrensede perioder.

–  Også store sportsbegivenheter påvirker aksjekurser. Etter fotballkamper der landslaget vinner, går for eksempel børsen opp, ifølge en studie som blant andre Øyvind Norli ved BI sto bak, forteller Døskeland, som er ekspert på atferdsøkonomi. 

Døskeland er likevel overrasket over at resultatene i den nye studien er så klare. 

– Intuisjonen sier at dette ikke skal ha så mye å si, mens funnene her sier noe annet. Brudd på intuisjon gjør at man blir overrasket, forklarer Døskeland.

Undersøkte amerikanske aksjefond

Forskerne ville undersøke hvordan og hvor lenge sorg påvirker investeringsatferden til fondsforvaltere. De tok utgangspunkt i 1200 amerikanske, aktivt forvaltede aksjefond.

Slike fond består av aksjer i minst 16 børsnoterte selskaper. Forvalterne kjøper og selger aksjer for å få så høy avkastning som mulig. 

Så identifiserte de etterlatte fondsforvaltere. Det vil si de som hadde opplevd at minst en av foreldrene døde i en periode på 14 år. Dette gjaldt 470 forvaltere. 

Studien viser at dødsfall i nær familie påvirker fondets avkastning negativt i lang tid etterpå.  

Sorg påvirker tankeprosesser

Avkastningen falt med rundt ett prosentpoeng for hver fjerde måned etter dødsfallet i fondene som var styrt av etterlatte forvaltere, sammenlignet med andre. Totalt falt det med tre prosentpoeng i løpet av et år. Så avtok den negative utviklingen.

– Dette tyder på at sorgen har langvarig, negativ effekt på den kognitive prestasjonsevnen, mener forskerne.

- Sorg har stor innvirkning på fondsforvalteres prestasjoner og atferd, sier Tao Shu ved departement of finance, University of Georgia, USA. (Foto: University of Georgia)
- Sorg har stor innvirkning på fondsforvalteres prestasjoner og atferd, sier Tao Shu ved departement of finance, University of Georgia, USA. (Foto: University of Georgia)

Sorg påvirker tankeprosessene våre. Tristhet gjør at vi mistolker informasjon og husker dårligere. Det kan gi økt motvilje mot tap og feil oppfatning av tid. Disse effektene av tristhet er tidligere dokumenter innenfor psykologisk forskning.

Men rent konkret, hvordan påvirket sorgen måten forvalterne jobbet på?

Triste er mer redd for risiko 

Forskerne gikk de etterlatte fondsforvalternes atferd etter i sømmene, og fant at de ble mer redd for risiko. De ble også mer utålmodige og mer følsomme for tap.

  • De flyttet beholdningen over til tryggere aksjer, og kjøpte færre risikable aksjer.
  • De solgte aksjer som gikk bra på et tidligere tidspunkt, for å sikre gevinst. 
  • De ble også mer følsomme for tap, ved at de i større grad fjernet aksjer etter store negative resultater.

Utskiftingen av aksjer gikk også ned med over åtte prosentpoeng. Alt i alt gjorde dette at fondene fikk redusert meravkastning i forhold til en referanseindeks.

Virker solid

Trond Døskeland har lest studien, og finner ingen svakheter ved den umiddelbart. 

– Studien virker gjennomarbeidet. Men det er rart at det ikke er mekanismer som fanger opp dette og «nøytraliserer» effekten, for eksempel at andre forvaltere overtar.

– Men hvis dette stemmer, er følgen at man skal trekke ut penger fra forvaltere som mister et familiemedlem, sier Døskeland til forskning.no.

Likevel spørs det om funnene vil være de samme i andre utvalg, i andre tidsperioder og på andre områder, føyer han til. 

–  Det hadde vært fint å se lignende studier for eksempel blant private investorer, sier Døskeland.

Deprimerte mer sensitive for det negative

Noe av forklaringen kan være at risiko oppleves sterkere under sorg, antar forskerne.

Deprimerte personer har lettere for å huske negative ord og fakta enn andre. De kan altså være mer sensitive for negative hendelser og analyser.

Forskerne sjekket også om sorgen var dypere hvis foreldrenes dødsfall var uventet. De undersøkte dette ved å sammenligne etterlatte forvaltere som var yngre enn gjennomsnittet. De fant en sterkere negativ effekt på fondets avkastning hos de yngre forvaltere.

Men denne effekten avtok etter de fire første månedene etter dødsfallet.

Som i et passivt fond

Forskerne sjekket også indeksfond hvor forvalteren var blitt etterlatt. I motsetning til aktivt forvaltede fond, er indeksfond passivt forvaltet. Slike indeksfond hadde ikke samme nedgang i avkastning som aktivt forvaltede fond, der forvalteren hadde mistet foreldre i samme perioden.

– Det var som forventet, sa Shu.

Faktisk oppførte etterlatte fondsmeglere i aktivt forvaltede fond seg som om de drev et indeksfond. De hadde samme avvik fra referanseindeksen som et indeksfond.

Tidligere i år ble det kjent at Forbrukerrådet går til rettssak mot DNB fordi de mener at banken har solgt indeksfond som aktivt forvaltede fond. Forskning fra NTNU viser banken kan skylde kundene 690 millioner kroner

Kontrollert for praktiske forhold

Forskerne målte fondets avkastning i over et år for å utelukke at effekten skyldtes fravær fra jobben i forbindelse med begravelsen.

Forskerne har også undersøkt om andre hendelser kan ha forårsaket at forvalternes konsentrasjon ble distrahert. Som for eksempel om salget av foreldrenes eiendom kan ha innvirket. De fant ut at bare 20 prosent av dem som hadde mistet foreldre, solgte barndomshjemmet etterpå.

Gjelder også private investorer

Forskerne mener at disse resultatene også kan si noe om andre investorer som er drevet mer av følelser enn fornuft. Private investorer kan bli minst like påvirket av en trist hendelse i livet, mener forskerne.

Og at funnene gjelder i minst like stor grad for amatørinvestorer som mangler finans-erfaring. 

– Følelsene kan da få større spillerom, sa Shu.

Referanse: 

Thao Shu mf: Does Sadness Influence Investor Behavior? Evidence from Bereaved Fund Managers. European Finance Association. Annual Meeting. 17-20. august. Handelshøyskolen BI. 

Powered by Labrador CMS