Snakker for døve ører

- Kan dere høre meg der bak?! Klasserom med mye støy gjørt det vrient å høre læreren og kan slå dårlig ut på skoleprestasjoner. Nå skal et kanadisk dataprogram skape klasserom med elev-vennlig akustikk.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Professor Murray Hodgson måler lyden fra en snakkende lærerdukke."
"Professor Murray Hodgson måler lyden fra en snakkende lærerdukke."

Lærere kan være vanskelige å forstå, men bråkete klasserom gjør det ikke enklere. Internasjonal forskning viser at bakgrunnsstøy i klasserom ofte kommer opp i 40-60 desibel, mens det anbefalte maksnivået fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) er 35 desibel. Trafikkstøy, vifteanlegg, høylydt snakking og gjenklang fra vegger gjør at elever gjennomsnittlig går glipp av hvert fjerde ord læreren sier, ifølge akustiske undersøkelser.

Tester lærer-akustikk

Et nyutviklet kanadisk dataprogram skal sørge for at elevene får med seg alle gullkorn, slik at læreren slipper å snakke seg hes. Ved å legge inn informasjon om klasserommet kan programmet ClassTalk beregne hvor godt eller dårlig læreren høres fra forskjellige kanter av rommet ved forskjellig støynivå, og teste ut effekten av tiltak for å bedre lyden.

- Kan man fjerne støy fra klasserommet gjennom bedre design vil det komme både elever og lærere til gode, sier professor Murray Hodgson ved University of British Columbia, programutvikler og leder av universitetets forskningsgruppe for akustikk og støy.

- Klasseromstøy er i ferd med å bli et problem for lærere som må anstrenge stemmen, og har gjennom de siste ti år blitt ansett som et hinder for skolebarns læring.

Støy kan gi lærevansker

En rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) i 2001 viser at tre firedeler av kommunikasjonen i løpet av en skoletime er basert på snakking. Kronisk støy kan føre til dårligere språkforståelse, leseferdighet, hukommelse og motivasjon, konkluderte TØI-rapporten.

- Det er sannsynlig at støy har en negativ effekt på skoleprestasjonene, sier forskningsleder Ronny Klæboe ved TØI, en av forfatterne bak rapporten.

Ulik tilnærming i undersøkelsene gjør at en direkte sammenheng mellom støy og skoleprestasjoner foreløpig ikke er bevist.

Det finnes ikke landsomfattende undersøkelser på hvordan støynivået i norske skoler er, men “en kan frykte at forholdene ligner de en har funnet i utlandet”, heter det i TØI-rapporten fra 2001. Ifølge Norsk Forening mot støy har omlag 25 000 norske skolebarn lærevansker på grunn av trafikkstøy.

Virtuelt klasserom

"Skjermdump fra Class Talk."
"Skjermdump fra Class Talk."

ClassTalk-programmet skal hjelpe arkitekter å unngå de verste lydfellene i nye klasserom. Data om klasserommet, som form, størrelse, takhøyde, veggmateriale og elevaktivitet, legges inn i programmet. Ved å plassere markøren på ulike steder i skjermbildet kan man sjekke stemmenivå og lydkvalitet fra lærerposisjonen på ulike steder i klasserommet. Programmet kan også teste ut eksisterende klasserom for å sjekke hva som kan gjøre dem mer støysvake.

- Som regel er det snakk om å redusere ventilasjonsstøy, legge inn mer lyddempende materialer og få bedre lydisolering i veggene, sier Murray Hodgson.

Fram til sommeren vil Hodgson og hans team videreutvikle programmet til et akustisk virtuelt klasserom, der brukerne kan høre læreren mens de beveger seg gjennom datarommet.

Les mer?

Gratis prøvesmak på ClassTalk finnes på www.flintbox.ca (krever registrering).

Powered by Labrador CMS