Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

– Funnet har stor betydning for oppfølgingen av nyfødte barn, sier professor Anne Eskild.
– Funnet har stor betydning for oppfølgingen av nyfødte barn, sier professor Anne Eskild.

Morkakens størrelse påvirker hvordan det går med babyen

Unormal størrelse på morkake øker risikoen for at barnet dør i sin første levemåned, viser ny forskning.

– Ved å se på både morkakens størrelse og barnets vekt ved fødselen kan vi få informasjon om hvilke barn som er utsatt for å dø i sin første levemåned, forklarer Anne Eskild.

Hun er professor ved Universitetet i Oslo og lege ved Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus. I en ny studie har hun og kolleger funnet at morkakens størrelse ved fødselen påvirker hvordan det går med babyen. Det har vi ikke visst tidligere.

Stor eller liten morkake ved fødselen gir barnet større risiko for å dø i første levemåned. Dette er sammenlignet med barn som er født med en normalt stor morkake og hvor svangerskapet har vart like lenge. Sammenhengen gjelder først og fremst hvis barnet er født før termin.

Et svangerskap varer normalt i 40 uker. Termin regnes fra svangerskapsuke 37 og utover, altså de tre siste ukene før termindato og til og med to uker etter.

– Funnet har stor betydning for oppfølgingen av nyfødte barn. Forhåpentligvis kan vi forebygge uheldige utfall ved å bedre identifisere de barna som har økt risiko for å dø, sier Eskild.

Morkaken er fosterets lunger, matpakke og søppelkasse

En forutsetning for at et svangerskap skal gå godt er at morkaken fungerer som den skal.

Morkakens jobb er å gi næring og oksygen til fosteret i mors mage. Hvis morkaken svikter underveis i graviditeten, kan det blant annet føre til at fosteret dør.

– Morkaken er fosterets lunger, matpakke og søppelkasse. Den lever så lenge svangerskapet varer, forklarer professoren.

Anne Eskild er professor ved UiO og lege ved Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus.
Anne Eskild er professor ved UiO og lege ved Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus.

Alle fødsler mellom 1999 og 2015

Etter at barnet er født, blir også morkaken forløst. Deretter blir den veid og jordmor vil undersøke at alt er i orden.

– En gjennomsnittlig morkake veier omtrent 670 gram. Til sammenlikning er gjennomsnittsvekt for barnet 3530 gram, forteller Eskild.

Etter en fødsel blir morkakens vekt meldt inn til Medisinsk fødselsregister. Eskild og kolleger har brukt data fra fødselsregisteret i denne studien og sett på alle fødsler i Norge i årene fra 1999 til 2015.

Vil se på morkaken underveis i svangerskapet

– Tidligere har vi gjort studier som har vist liknende sammenhenger mellom morkakevekt, fosterdød og cerebral parese hos barnet, sier hun.

Eskild og kolleger har også funnet ut at en stor eller en liten morkake i forhold til barnets størrelse ved fødselen, kan si noe om at svangerskapet ikke er helt normalt.

– Nå fortsetter vi med studier hvor vi prøver å måle størrelsen på morkaken mens svangerskapet ennå pågår, avslutter Eskild.

Referanse:

Johanne Dypvik mfl.: Placental Weight and Risk of Neonatal Death. JAMA Pediatrics, desember 2019. (Sammendrag). Doi:10.1001/jamapediatrics.2019.4556

Powered by Labrador CMS