Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

Kvinner som gjennomgår en fedmeoperasjon anbefales i dag å vente i minst ett år med å bli gravide. Ny forskning kan tyde på at de bør vente enda lenger.
Kvinner som gjennomgår en fedmeoperasjon anbefales i dag å vente i minst ett år med å bli gravide. Ny forskning kan tyde på at de bør vente enda lenger.

Mer bly i blodet etter fedmeoperasjon

Undersøkelser viser at kvinner i fruktbar alder har mer bly i blodet etter fedmeoperasjon. – Kan være lurt å vente med graviditet, mener forsker Anne-Lise Bjørke Monsen.

Overvekt og fedme utgjør et stadig større problem på verdensbasis. Noen snakker om en fedmeepidemi. Flere og flere velger å legge seg under kniven for å få bukt med problemet.

Ulike former for fedmeoperasjoner, på fagsspråk kalt bariatrisk kirurgi, fører til at kroppen tar til seg mindre næring. En slik operasjon kan for eksempel redusere størrelsen på magesekken.

Om lag 80 prosent av de som gjennomfører bariatrisk kirurgi er kvinner. Mange av disse er i fertil alder.

Forskere ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen og Sykehuset Innlandet har undersøkt hva som skjer med nivået av kadmium, bly og kvikksølv i blodet til pasienter som har gjennomført fedmeoperasjon.

Tidligere studier har vist at disse stoffene virker negativt inn på utviklingen av fosteret.

73 prosent økning – men fortsatt lavt

Studien inkluderte 46 pasienter i en seks måneders periode forut for operasjon og opptil 12 måneder etter operasjon. 39 av pasientene var kvinner, og 54 prosent var i reproduktiv alder, det vil si under 45 år.

I perioden ble pasientene fulgt opp med et regime med bedre kosthold og mer fysisk aktivitet. Forskerne tok blodprøver av pasientene før tiltakene med kosthold og fysisk aktivitet og gjentok dette et år etter operasjonen.

Blodprøvene viste at nivået av kadmium og kvikksølv sank hos pasientene i løpet av perioden, mens blynivået steg.

– Medianverdien var en oppgang på 73 prosent, sier forsker Anne-Lise Bjørke Monsen ved UiB.

Det innebærer at noen hadde mindre enn 73 prosent økning av bly i blodet, mens andre hadde fått mer. Alle hadde imidlertid mer bly i blodet etter operasjonen enn før.

Blynivået hos kvinnene var både før og etter operasjonen fortsatt langt under det ekspertene anser å være et farlig høyt blynivå.

– Det er langt unna den grensen hvor man trenger å følge opp med behandling for å redusere blynivået, påpeker Bjørke Monsen.

Kan påvirke hjerneutviklingen

Samtidig som at kvinnene går ned i vekt etter en fedmeoperasjon, stiger kvinnenes fertilitet. Dette blant annet fordi betennelsesnivået i kroppen reduseres.

I dag anbefales kvinner som gjennomgår en fedmeoperasjon å vente i minst ett år med å bli gravide. Bjørke Monsen mener at funnene deres kan tyde på at de bør vente enda lenger:

– Vi vet at selv små mengder av bly har en uheldig innvirkning på hjerneutviklingen til fosteret, sier hun.

Hun råder gravide kvinner til å ha et passende inntak av kalsium, jern og sink under svangerskapet og amming. Dette fordi disse stoffene bidrar til å redusere opptaket av bly fra maten. Forsker Jan Aaseth ved Sykehuset Innlandet legger til:

– Våre nasjonale gjeldende retningslinjer anbefaler at det skal gå et år fra overvektskirurgi til graviditet. Dette er basert på at ernæringsstatus hos disse kvinnene kan ligge i underkant første året. Nå kan våre studier om frigjøring av bly kombinert med frigjøring av andre miljøgifter tilsi at det bør gå to år, men denne anbefalingen er kun veiledende, understreker Aaseth.

Bly bindes opp av skjelettet

Forskerne knytter det økte blynivået i blodet til at skjelettet endrer struktur når man går ned i vekt.

Bly er bundet i skjelettet vårt. Ved lavere vekt blir også skjelettet lettere. Som et resultat frigjøres også en del bly til blodet.

Forskerne har ikke en klar forklaring på hvorfor kadmium og kvikksølv ble redusert i kroppen hos pasientene tolv måneder etter fedmeoperasjon. Endringer i livsstil kan ha noe å si.

– Røyking gir økt kadmium i blodet, så mindre røykingen vil redusere kadmiumet. Redusert kvikksølvnivå kan skyldes et lavere inntak av fisk, fordi denne typen av behandling gjør det vanskeligere å spise. Det er dessuten et stoff som har en rask halveringstid, sier Bjørke Monsen.

Forskerne vet heller ikke hvordan en «normal» vektnedgang som skyldes varige livsstilsendringer, og ikke en operasjon, ville ha påvirket nivået av disse stoffene i kroppen.

Referanse:

Solveig Mikalsen mfl.: Cadmium, lead and mercury in Norwegian obese patients before and 12 months after bariatric surgery. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 2019. Doi: 10.1016/j.jtemb.2019.04.008

Powered by Labrador CMS