Siste artikler fra De nasjonale forskningsetiske komiteene:

Siste artikler fra De nasjonale forskningsetiske komiteene:

.

De nasjonale forskningsetiske komiteene er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet, som skal fungere som nasjonale utkikksposter, opplysere og rådgivere i forskingsetikk innenfor alle fagområder. De skal være en sentral kunnskapsformidler av forskningsetiske normer og en pådriver for debatt på området. Les mer hos www.etikkom.no

Artiklene er laget av kommunikasjonsansatte hos etikkkomiteene - les mer.

Powered by Labrador CMS