Tonje Lauritzen har vært ansatt i Østlandsforskning siden 2007 og har erfaring som både ansattrepresentant i styret og som forskningsleder. Hun har en doktorgrad i barndomssosiologi fra NTNU. (Foto: Østlandsforskning)
Tonje Lauritzen har vært ansatt i Østlandsforskning siden 2007 og har erfaring som både ansattrepresentant i styret og som forskningsleder. Hun har en doktorgrad i barndomssosiologi fra NTNU. (Foto: Østlandsforskning)

Ny konstituert direktør i Østlandsforskning

Forsker Tonje Lauritzen (1975) tar over som konstituert direktør i Østlandsforskning 1 januar etter at Roger Lian har fått stilling som administrerende direktør for NTNU Samfunnsforskning i Trondheim. 

I det året som kommer, skal Lauritzen blant annet jobbe med virksomhetsoverdragelsen som Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet før jul undertegnet en intensjonsavtale om.

– Et tettere samarbeid mellom forskningsinstituttet og høgskolen skaper et større forskningsmiljø og gjør oss bedre i stand til å søke på større prosjekter og å være mer attraktive overfor offentlige etater og næringslivet, forklarer Lauritzen.