Kjell Overvåg har vært professor ved Høgskolen i Innlandet siden februar 2017, etter å ha jobbet i Østlandsforskning siden 2003. (Foto: Østlandsforskning)
Kjell Overvåg har vært professor ved Høgskolen i Innlandet siden februar 2017, etter å ha jobbet i Østlandsforskning siden 2003. (Foto: Østlandsforskning)

Ny leder for Senter for reiselivsforskning

Professor Kjell Overvåg tar over som leder for Senter for Reiselivsforskning. Bakgrunnen er at nåværende leder, førsteamanuensis Monica Breiby, går over i stilling som postdoktor for reiseliv i prosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet.

Senter for Reiselivsforskning er et samarbeid mellom Østlandsforskning, Høgskolen i Innlandet og Norsk institutt for naturforskning. Senteret skal styrke den reiselivsrelaterte forskningen i Innlandet og gjøre den lettere tilgjengelig og mer relevant for næringsaktører og offentlige myndigheter som jobber med reiselivsutvikling. 

Overvåg har vært tilknyttet Senteret i mange år på forskjellige prosjekter. Han er utdannet som samfunnsgeograf med en PhD fra NTNU i Trondheim og hovedfag fra UiO. Tittelen på doktoravhandlingen var «Second homes in eastern Norway – from marginal land to commodity».