En notis fra OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Gro Jamtvedt og Oddgeir Osland er ansatt som nye dekaner ved OsloMet. (Foto: OsloMet)
Gro Jamtvedt og Oddgeir Osland er ansatt som nye dekaner ved OsloMet. (Foto: OsloMet)

To dekaner ansatt på OsloMet

Publisert

Gro Jamtvedt er ansatt som dekan ved fakultet for helsevitenskap for fire nye år og Oddgeir Osland som ny dekan ved fakultet for samfunnsvitenskap. De tiltrer 1. februar 2020 i åremålsstillinger på fire år.

– Gro Jamtvedt har jobbet målrettet for fakultetet som dekan i fire år, og bidratt til å styrke universitetets posisjon som viktig leverandør av helsearbeidere til samfunnet. Fakultetet har også hatt en betydelig utvikling av sitt FoU-arbeid under hennes ledelse, ikke minst gjennom sterk vekst i PhD-programmet, sier OsloMet-rektor Curt Rice.

Jamtvedt har vært dekan siden februar 2016, og kom den gangen fra stillingen som avdelingsdirektør ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Hun er opprinnelig utdannet fysioterapeut. Hun ser fram til å fortsette utviklingen av fakultet for helsevitenskap ved OsloMet. Hun vil blant annet jobbe for å øke studenttilfredsheten og for å styrke samspillet mellom utdanning og forskning.

Oddgeir Osland tok i august fatt på sin tredje periode som leder for Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet, en stilling han har hatt siden 2011. Nå er han ansatt som dekan på fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet. Nå vil han blant annet følge opp sosialfagutdanningene som prioritert satsningsområde for OsloMet.

– Med sin erfaring som SPS-leder har Oddgeir Osland god kjennskap til OsloMet og en dyp forståelse for profesjonsutdanningene våre, og som sosiolog vil han ha nødvendig legitimitet som dekan ved fakultet for samfunnsvitenskap. Jeg er trygg på at han vil bygge videre på det gode arbeidet som sittende dekan, Ann-Helén Bay, har gjort, sier Rice.