En notis fra OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

At mindre og bærekraftige lokale bedrifter ikke får være med i konkurransen om offentlig midler er et reelt problem. Nytt prosjekt skal finne løsningen.
At mindre og bærekraftige lokale bedrifter ikke får være med i konkurransen om offentlig midler er et reelt problem. Nytt prosjekt skal finne løsningen.

Nytt prosjekt skal gjøre offentlig innkjøp av mat mer bærekraftig

«Kjøp bærekraftig» er et prosjekt der forskere og anskaffelsesavdelingen i Direktoratet for økonomistyring DFØ, sammen med UiO og OsloMet, skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester på mer bærekraftige måter. Kommunenes sentralorganisasjon KS vil også involvere seg i prosjektet.

Prosjektet ledes av Kristin Reichborn-Kjennerud, forsker II ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet. Flere norske kommuner er også involvert som samarbeidspartnere.

Offentlige organisasjoner bruker sjelden anskaffelsesregelverket til å stimulere til bærekraft og innovasjon, forklarer prosjektleder Kristin Reichborn-Kjennerud.

- Ofte er det også vanskelig for små bedrifter og sosiale entreprenører å bli med i konkurransen om offentlige kontrakter.

Løsningen er Kjøp bærekraftig-prosjektet, som skal analysere måten innkjøpsavdelinger i kommunene og på OsloMet bruker anskaffelsesregelverket, og hjelpe dem til å kjøpe mer bærekraftig og lokalt.

Et reelt problem

Næringsminister Iselin Nybø har uttalt at hun vil gjøre det lettere for små bedrifter å vinne offentlige kontrakter. Mat og drikke er fremhevet som et særlig satsningsområde.

- Vi vet at mange offentlige kontrakter i dag er utformet på en måte som gjør det vanskelig for mindre leverandører å delta i konkurranser om å levere mat til det offentlige. Jeg jublet da vi fikk støtte til prosjektet, og tenkte at endelig forstår flere at dette er viktig, sier Reichborn-Kjennerud.

- Sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft må sees i sammenheng når anskaffelser skal gjøres. Administrative stengsler for mindre aktører må bygges ned for å sikre reell konkurranse, de ansatte må få varer og tjenester de faktisk har behov for og bærekraft må opp på den strategiske agendaen til virksomhetene, utdyper hun.

Les mer om prosjektet på nettsidene til OsloMet

Powered by Labrador CMS