Anders Bakken og Ingrid Smette blir redaktører for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning. (Foto: OsloMet)
Anders Bakken og Ingrid Smette blir redaktører for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning. (Foto: OsloMet)

Nytt nordisk tidsskrift om forskning på ungdom

Tidsskrift for ungdomsforskning har vært en del av NOVAs portefølje siden 2002. Nå blir tidsskriftet nordisk og skifter navn til Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning. Tidsskriftet skal gis ut på Universitetsforlaget.

Som det største miljøet på ungdomsforskning i Norden tar Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet nå ansvar for en ny giv i diskusjonene mellom forskere om ungdoms liv i de nordiske landene.

Anders Bakken og Ingrid Smette fra NOVA blir redaktører for tidsskriftet.

Det forteller at de er svært glade for å kunne presentere et nytt nordisk tidsskrift på feltet.

Ungdomsforskning som fagfelt er nokså fragmentert, og ambisjonen med å utvide ungdomsforskningstidsskriftet til en nordisk kontekst er å få gode vitenskapelige diskusjoner om oppvekst og ungdomsliv innenfor rammene av de nordiske velferdsstatene.

– Mye er likt, men det er også mange forskjeller mellom ungdomsliv i ulike deler av Norden, sier Bakken, som understreker at det er stor interesse for Norden og den nordiske modellen internasjonalt.

Les mer om tidsskriftet på nettsidene til OsloMet.