En notis fra OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Mange av de som står utenfor arbeidslivet har komplekse problemer som skulle tilsi at de har behov for bistand fra flere tjenester.
Mange av de som står utenfor arbeidslivet har komplekse problemer som skulle tilsi at de har behov for bistand fra flere tjenester.

Nytt forskningsprosjekt om integrerte tjenester

Publisert

Senter for profesjonsstudier har fått et nytt forskningsprosjekt med midler fra Norges forskningsråd. Tittel på prosjektet er Organising for Outcome Links between service integration and transitions to employment for citizens with complex service needs.

I dette prosjektet ønsker forskerne å ser på forløp inn i arbeidslivet for marginaliserte grupper.

Mange av de som står utenfor arbeidslivet har komplekse problemer som skulle tilsi at de har behov for bistand fra flere tjenester.

-Både i norsk og internasjonal politikk er det et stort fokus på behov for samordning og samarbeid på tvers av profesjoner og tjenester. Mye forskning har sett på forhold som hindrer eller bidrar til tverrprofesjonelt og interorganisatorisk samarbeid, forteller professor Tone Alm Andreassen som skal lede prosjektet.

- Derimot er det færre studier om samarbeid rundt arbeidsinkludering. Generelt er det også lite forskning som forsøker å undersøke hva slags betydning integrerte tjenester har for resultatene.

- Selv innen helsetjenestene er det lite forskning på hvordan samordning av tjenestene påvirker resultatene for brukeren.

-Vi ønsker å undersøke om det blir mer helhetlige hjelp og om det fører til bedre brukerforløp og øker mulighetene for å komme inn i arbeidslivet.

- I vårt tilfellet vil det bli å undersøke om det hjelper folk tilbake i arbeid, sier Alm Andreassen.

Prosjektet starter opp høsten 2020.

Les mer om forskningsprosjektet på hjemmesidene til OsloMet