En notis fra OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Forskere har fått midler til å forske på effektene av korona-pandemien.
Forskere har fått midler til å forske på effektene av korona-pandemien.

Millioner til koronaforskning på OsloMet

Hvem blir hardest rammet av pandemien, og i hvilken grad reduserer de ulike tiltakene sykelighet i befolkningen? Dette er noen av spørsmålene et nytt prosjekt skal svare på.

30 millioner kroner ble nylig hasteutlyst til forskning om korona-utbruddet. 78 fagmiljøer leverte søknad til Forskningsrådet. 30 prosjekter får nå finansiering. Pandemiforsker Svenn-Erik Mamelund ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI leder ett av dem.

– For meg personlig følte jeg også et visst prestasjonspress ettersom utlysningen er på forskningsfeltet som jeg har vært på i 25 år, sier Mamelund, som er glad for tildelingen.

Forskeren sier at for myndighetene er det svært viktig å finne ut av hvilke grupper som er hardest rammet av pandemien, og om og i hvilken grad de ulike tiltakene henger sammen med redusert sykelighet. Myndighetene trenger også kunnskap om hvem som har blitt permitterte slik at man også kan sette inn økonomiske tiltak for disse. Han var tidlig ute med forskning og foreløbige analyser om pandemien, som er blitt omtalt i norske og utenlandske medier, blant annet i The Guardian.

Les mer om prosjektet på nettsidene til OsloMet

Powered by Labrador CMS