En notis fra OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Reidun Norvoll ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet er prosjektleder.
Reidun Norvoll ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet er prosjektleder.

EU-millioner til forskning på sosial inklusjon av unge

Mange unge i Europa står i fare for å havne utenfor samfunnet. Nytt prosjekt skal undersøke hvordan de kan inkluderes.

Hvilke svar får vi når unge selv får forske på egen hverdag og egne utfordringer? Det skal et nytt prosjekt finne ut.

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet skal koordinere et stort prosjekt kalt YOUCOUNT – Du teller! - om økt sosial inkludering av unge. Ni europeiske land rundt om i Europa er med, blant annet Sverige, Ungarn, Litauen og Italia.

Prosjektet ligger under EUs ambisiøse Horizon2020-program, og heter YOUCOUNT – Empowering Youth and co-creating social innovations and policymaking through youth-focused citizen social science.

- Vi vet en god del om hva som skaper ekskludering, men det er mindre forskning på faktorer som faktisk kan føre til økt sosial inkludering – ikke minst sett i unges eget perspektiv, sier prosjektleder Reidun Norvoll ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet.

Ungdom som medforskere

Prosjektet sorterer under delprogrammet Science with and for Society, og et av hovedformålene er å inkludere medborgere i forskning og innovasjon gjennom Citizen Science, på norsk kalt folkeforskning.

I YOUCOUNT skal unge i alder fra 15-28 år i Oslo og flere steder i Europa hjelpe forskerne med å undersøke hva som skaper sosial inkludering, blant annet gjennom å delta som medforskere i forskningsteamet og i dialogforum med unge i lokalsamfunnet.

De skal benytte en nyutviklet app hvor unge i de aktuelle områdene kan markere på kart hvor de føler seg inkludert eller har påvirkningsmuligheter, og hvorfor.

Disse dataene som de unge samler inn, skal så benyttes i lokale «innovasjons- verksteder» der viktige partnere i lokalsamfunnet og de unge medforskerne jobber sammen for å utvikle mer treffsikre sosiale tiltak som kan bidra til å fremme sosial inklusjon og tilhørighet blant unge.

- Vi vil også inkludere studenter her i Oslo som medforskere i forskningsteamet, og oppfordre de unge til å bruke nettverket sitt slik at vi får samlet inn mest mulig data om deres opplevelser, sier Norvoll.

Les mer om forskningsprosjektet på OsloMets hjemmesider

Powered by Labrador CMS